Varför miljöanpassad upphandling?

Offentlig sektor har stora möjligheter att skynda på en utveckling mot mer miljöanpassade produkter och tjänster genom att ställa krav på dessa i de upphandlingar som genomförs. Eftersom det inom offentlig sektor upphandlas för många hundratals miljoner kronor årligen kan, och bör, offentlig sektor vara en föregångare inom området. Det kan vara svårt för upphandlare i mindre kommuner att hålla sig uppdaterade om t ex vilka miljö- och energikrav som är de rätta att ställa inom olika områden, och här ska projektet och senare också energikontoret vara behjälplig.