Pilotupphandlingar

Upphandlingar med hållbarhetskrav

 
Är er organisation på väg att genomföra upphandlingar av fordon, belysning eller datorer och skärmar? Funderar ni på vilka miljö- och energikrav ni ska ställa? Vill ni ha tips och råd om det? 

Energikontor Norr deltar i ett EU-projekt som har som mål att den miljöanpassade offentliga upphandlingen ska öka i Europa. Vi letar nu pilotupphandlingar inom de ovan nämnda områdena där upphandlande myndigheter är intresserade av att använda sig av Upphandlingsmyndighetens kriteriedokument (bas, avancerad eller spjutspets) för att bidra till att minska koldioxidutsläpp och andra miljöpåverkande ämnen.  

Genom den kompetens som finns på energikontoret inom energi- och klimatområdet kan vi bidra med information om marknadsutbud, teknisk kompetens och goda exempel. I projektet deltar också Upphandlingsmyndigheten som sakkunniga.  
För mer information kontakta Ulrika Lundberg på Energikontor Norr. 

Ulrika Lundberg 
ulrika@energikontornorr.se 
0920-20 02 66