Om GreenS

GreenS är ett Horizon2020 projekt med partners i åtta länder; Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. Projektet startade juni 2015 och avslutas i maj 2018. Om ni vill veta mer om projektet, kontakta projektledare Isabella Katsimenis, isabella@energikontornorr.se

Syftet med projektet är att öka tillämpningen av miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor. Detta ska ske via utbildningsinsatser riktad till upphandlare inom kommun och landsting (heldagsutbildningar och även webbaserad utbildningar). Det ska också bli lättare att skriva förfrågningsunderlag genom att använda sig av de tekniska mallar för produkter och tjänster som ska tas fram i projektet,och som kommer att samlas i en databas. Ett antal pilotupphandlingar ska genomföras av offentliga myndigheter med stöd från projektet. Personal på energikontoret har utbildats i projektet, och dessa personer ska under projekttiden, och även efter projektets slut, fungera som en stödfunktion för upphandlare i kommuner och landsting i frågor som rör miljöanpassad upphandling. 

Broschyr om projektet N1

Broschyr om projektet N2

Det ska också tas fram en online-katalog över leverantörer av gröna produkter och tjänster, och näringslivet ska involveras i projektet genom att medverka i projektets styrgrupp.

GreenS_GUIDEBOOK_SWE_Page_01

————————————————————————–

PROCESSEN FÖR FRAMGÅNGSRIK INSTITUTIONALISERING AV GRÖN OFFENTLIG UPPHANDLING

GUIDEBOK: Den gröna GreenS vägen för GPP

————————————————————————–