Nyheter och aktiviteter

  AVSLUTANDE NYHETER FRÅN GREENS
  1 juni 2018

  Sista nyhetsbrevet från GreenS är ute, där kan du läsa om de avslutande aktiviteterna i projektet och de resultat vi åstadkommit. Du hittar nyhetsbrevet här.

  —————————————————————————–

  PARTNERMÖTE I LULEÅ

  16-17 maj 2017 hölls partnermöte för GreenS i Norrbotten, Luleå. På mötet diskuterades hur arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling kan fördjupas och underlättas för kommuner och myndigheter.

  Under ett tvådagarsmöte i maj som utspelade sig på Regionhuset i Luleå träffades representanter från alla partnerländer i projektet GreenS, ett projekt som handlar om miljöanpassad offentlig upphandling. Under mötet konstaterades att de flesta partnerländerna har olika gap när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling. Dessa gap består i många fall av en avsaknad av kunskap. Det framgår att det oftast saknas en nationell nivå för gpps (miljöanpassad offentlig upphandling) och att det i de respektive länderna just nu pågår en debatt om kraven för gpps och hur man uppfyller de kriterier som finns för till exempel livscykelkostnader. Vart kommer grundmaterial ifrån – och är det producerat enligt gröna kriterier? Och hur verifierar och övervakar man det?

  Många leverantörer säger att de är gröna, och den slutgiltiga frågan är hur man säkerställer det. I sökandet efter en nationell nivå eller grundläggande standard kommer det att behövas svar på hur varor och tjänster är producerade och hur det går att säkerställa att företag och produkter faktiskt är gröna.

  GreenS är ett Horizon2020 projekt med partners i åtta länder; Italien, Spanien, Bulgarien, Slovenien, Tyskland, Lettland och Cypern. GreenS står för Green Public Procurement Supporters for innovative and sustainable institutional change och projektets syfte är att öka tillämpningen av miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor.

   

  UTBILDNING MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING I NORRBOTTEN

  Första utbildningen i miljöanpassad upphandling genomförd

  Den första av sex planerade utbildningar i miljöanpassad upphandling genomfördes i Gällivare den 15 november 2016. Målgrupp för utbildningen var de kommunala energi- och klimatrådgivarna som kan bli involverade i upphandlingar i sin roll som energisakkunnig i kommunen. Många av energi- och klimatrådgivarna har också delade tjänster som innebär att de har andra uppdrag i kommunen förutom att arbeta med rådgivning. I och med att målgruppen inte är experter inom området handlade utbildningen om grundläggande information om projektet och vilka möjligheter som finns att ställa miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar, och på vilket sätt detta kan göras.

  utb_ekr_16111520161115_trainings_ekr_-se

  Under våren planerar vi att genomföra ytterligare utbildningstillfällen, då med målgruppen upphandlare och inköpare på upphandlande myndigheter. Det kan även finnas möjlighet att ordna utbildningar för beslutsfattare och beställare om intresse finns. Kontakta Isabella Katsimenis på Energikontor Norr för mer information!

  isabella@energikontornorr.se eller via telefon 070-183 55 26