Välkommen till GreenS katalog för leverantörer och tillverkare av gröna produkter och tjänster! Skapa en GreenS företags profil

GreenS konsortiet har tagit fram en online katalog med goda exempel på leverantörer och tillverkare av gröna varor och tjänster. Katalogen är framtagen som ett resultat av en marknadsundersökning som genomförts i projektet. Målet är att underlätta marknadsanalyser och kravställning i upphandlingsprocessen. Katalogen är öppen för alla företag som erbjuder gröna produkter eller tjänster och är verksamma i något av de deltagande partnerländerna.

Företaget ansvarar själv för att lägga in sina data och syftet är att underlätta för upphandlarna.

GreenS katalogen är ett levande verktyg som följer utvecklingen på marknaden. Den kommer att uppdateras regelbundet och fungera som en av de innovativa verktygen som tas fram inom ramen för projektet. Upptäck på vilket sätt det kan vara till hjälp för dig!