Zakaj ZeJN

Zakaj bi kdorkoli naročal zeleno? Za to obstajata 2 enostavna argumenta:

  • …ker nam je mar za okolje in
  • …ker stane manj.

 

ZeJN ima različne koristi:

  • okoljske (doseganje okoljskih ciljev, percepcija o okoljskih vprašanjih),
  • ekonomske (ZeJN prihrani denar in material, v kolikor se računa tudi življenjska doba),
  • politične (ZeJN je učinkovit način prikazovanje zavezanosti javnega sektorja k varstvu okolja ter trajnostne proizvodnje in porabe).

Čeravno je cena na začetku nekoliko višja, je po izračunu celotnega stroška v življenjskem ciklu (LCC) končna cena pri zelenih javnih naročilih bistveno nižja. Poleg tega gledajo javni naročniki celotno sliko. Kot dobri upravljavci javnih financ se zavedajo, kako veliko breme v proračunu predstavljajo čistilne naprave, različne pisarniške elektronske naprave, javna razsvetljava ter energija za ogrevanje in hlajenje javnih stavb.  

Zato je smiselno, da se javni naročniki odločajo za nakup izdelkov / storitev / gradenj, ki so za okolje manj obremenjujoča in energijsko učinkovitejša. Obenem obstajajo tudi drugi naročniki, ki niso zavezani k javnemu naročanju, pa vseeno sledijo tej ideji.

Obstaja še več razlogov, da javni naročniki izberejo zeleno javno naročanje. Projekt GreenS je tukaj, da dopolnjuje ta seznam.