O GreenS-u

O GreenS-u

V okviru pobude Konvencije županov so se podpisniki prostovoljno zavezali k povečanju energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije tudi z oddajo Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Sedaj javni organi stojijo pred izzivom, kako doseči zelo dobre rezultate z omejenimi viri.

Cilj projekta GreenS je podpirati javne organe ter pomagati doseči te cilje. Zato bo poudarek projekta na zelenem javnem naročanju (ZeJN).

Glavni cilj projekta je, da preko krepitve »Know-how«-a javnih organov in drugih javnih naročnikov pripomoči k  uspešni uporabi načel ZeJN ter dajanje prednosti le tem. Poleg tega želijo znotraj sodelujočih energetskih agencij  vzpostaviti podporne skupine (G.PP.S), ki bodo pomagale premostiti ovire pri izvajanju teh načel.

Tako bodo energetske agencije izboljšale svojo strokovno znanje na področju implementacije ZeJN, lokalni in regionalni javni organi pa bodo imeli na razpolago učinkovito in strokovno tehnično podporo.

Za doseganje projektnih ciljev je bil imenovan konzorcij, ki ga sestavlja 14 partnerjev iz  8-ih evropskih držav, ki bodo izvedle naslednje aktivnosti:

  • Analiza trenutnega stanja izvajanja ZeJN in določitev najpomembnejših potreb, ovir in težav, s katerimi se soočajo javni organi;
  • Krepitev kapacitete za bodoče trenerje in strokovnjake na področju javnih naročil v večih evropskih državah. Gradiva za usposabljanje bo razvil projektni konzorcij, vzpostavila se bo platforma za e-učenje;
  • Vsaka regija bo razvila svoj program usposabljanja in koncept za institucionalizacijo treninga ZeJN;
  • Znotraj sodelujočih energetskih agencij se bodo vzpostavile podporne skupine (podporniki zelenega javnega naročanja), ki bodo drugim javnim organom svetovale glede implementacije ZeJN;
  • Določili se bodo usmerjevalni odbori z najpomembnejšimi akterji, ki bodo sodelovali pri razvoju strategije, pri identifikaciji ovir pri postopku ZeJN ter oblikovanju političnih priporočil;
  • Vzpostavila se bo baza podatkov s tehničnimi predlogi in 21 javnih organov bo s pomočjo strokovnjakov na področju ZeJN izvedlo pilotne projekte na področju ZeJN.

 

                 

 

GreenS_GUIDEBOOK_SL_Page_01

————————————————————————–

PROCES USPEŠNE INSTITUCIONALIZACIJE ZELENIH JAVNIH NAROČIL

PRIROČNIK: Zeleno javno naročanje v
 okviru projekta GreenS
 

————————————————————————–

Projektna brošura – PRVA izdaja

Projektna brošura – DRUGA izdaja