Naši rezultati

Poglavitni cilj delovnega sklopa 2 je bil identificirati dobre in šibke primere praks že izvedenih postopkov zelenega javnega naročanja v vsaki državi partnerici, z namenom preveritve njihove učinkovitosti oz. neučinkovitosti. Splošni cilj je deliti izkušnje in analize iz primerov dobrih in šibkih praks. Prvi cilj je bil identificirati in analazirati vsaj 10 primerov praks v vsaki partnerski državi o zelenih javnih naročilih, vezanih na nakup energetsko učinkovitih izdelkov in storitev, ki so jih izvedli nacionalni, regionalni in lokalni organi. Drugi cilj je bil identificirati in analizirati potrebe lokalnih / regionalnih oblasti preko SEAP-ov v vsaki posamezni državi / regiji. Slabe prakse lahko obravnavamo tudi kot pomanjkanje strokovnega usposabljanja na področju javnega naročanja (WP4), pomanjkanja izkušenj pri izvajanju praks in strategij pri trajnostnih naročilih ter pomanjkanje izmenjave in sodelovanja med naročniki na različnih institucionalnih ravneh.

Glej spodaj rezultate / dokumente delovnega sklopa 2:  

Template and methodology for recording and collection of GPP

Inventory recording process

Expanded list of good and bad practices

Report on comparative analysis of different GPP practices

In addition_Comparative matrix

Identification / evaluation roundtable meeting

Summary report on the needs