Naša podpora ZeJN

 

 

 

Podporniki zelenemu javnemu naročanju (G.PP.S)

Projekt GreenS bo na lokalni in regionalni ravni nudil podporo s pomočjo množice strokovnjakov, imenovanih s skupnim imenom Podporniki zelenemu javnemu naročanju (G.PP.S – Green Public Procurement Supporters). G.PP.S bodo ustanovljene v okviru energetskih agencij, lokalnim in regionalnim oblastem pa bodo nudile dolgoročno podporo in tehnično pomoč pri Zelenemu javnemu naročanju (ZeJN). Prav tako bodo G.PP.S olajšale dialog in večstopenjsko sodelovanje med različnimi akterji na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pri postopkih ZeJN.

V sklopu projekta GreenS bodo G.PP.S po njihovi ustanovitvi razvili “strategije” – to je vrsto ukrepov in orodij, s pomočjo katerih bodo lahko načrtovali svoje aktivnosti za implementacijo njihove vloge kot Podporniki ZeJN pri javnih oblasteh in ostalih interesnih skupinah. G.PP.S bo tako točka, kjer se bodo izvajali rutinski postopki in se bodo srečevale različne interesne skupine, služili pa bodo tudi kot komunikacijsko orodje med različnimi subjekti pri ZeJN.

Usmerjevalni odbor v vsaki partnerski regiji

Proaktivna vključenost glavnih interesnih skupin, ki bodo aktivne pri postopkih ZeJN, v vsaki partnerski regiji v usmerjevalni odbor – energetske agencije, regijsko načrtovanje, nacionalne in regijske organizacije/instutucije na področju nabave, občine, svetovalne organizacije za ZeJN in proizvajalci “zelenih” dobrin in ponudniki “zelenih” storitev – bo zagotavljalo uspešno implementacijo postopkov ZeJN. Organizirane bodo redne okrogle mize usmerjevalnih odborov ter objavljene pod na spletni strani pod rubriko Novice. G.PP.S bodo zagotavljali podporo in stalno tehnično pomoč usmerjevalnemu odboru, kar bo imelo pozitiven vpliv na implementacijo ZeJN v vsaki državi, premagovalo pomanjkanje komunikacije in znanja med člani in povečalo podporo za uresničevanje ZeJN (sodelovanje na večih ravneh) ter prispevalo k učinkovitejšim aktivnostim usmerjevalnih odborov.

Mreža regionalnih ponudnikov

Eno izmed glavnih ovir pri implementaciji ZeJn je najti ponudnike/dobavitelje, ki lahko zagotavljajo dobrine/produkte/storitve, ki ustrezajo specifičnim kriterijem ZeJN.

GreenS bo zagotovil identifikacijo teh ponudnikov/dobaviteljev in preko organizacije sestankov z glavnimi akterji (nacionalnimi in/ali regionalnimi), izvedbo analize trga za ponudnike/dobavitelje za vsako področje v izbranem območju za izbrane izdelke / ponudnike storitev  ter razvojem volonterskega spletnega kataloga dobrih praks pomagal pri nadaljni implementaciji ZeJN.

Mednarodni webinar-ji

Da se zagotovi prenos znanja o dobrih praksah za inovativne rešitve, se bodo organizirali webinarji med vsemi člani projektnega konzorcija z možnostjo udeležbe lokalnih/regionalnih/nacionalnih interesnih skupin. Termini webinarjev bodo objavljeni pod rubriko Novice.