ZPI

Divi galvenie argumenti kādēļ izvēlēties zaļo publisko iepirkumu:

  • Tas ir videi draudzīgs
  • Tas ilgtermiņā ir finansiāli izdevīgāks

Zaļais publiskais iepirkums sniedz būtiskus ieguvumus:

  • vide (tiek sasniegti vides mērķi);
  • ekonomija (ZPI ietaupa finanšu līdzekļus un resursus, ja tiek ņemts vērā visas aprites cikla izmaksas);
  • politika (ZPI ir efektīvs veids, kā parādīt valsts sektora rūpes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu) sociālā un veselības aizsardzība (uzlabo dzīves kvalitāti).

 

Lai gan ZPI izmaksu ziņā var sākotnēji būt nedaudz dārgāks, ja tiek ņemtas vērā aprites cikla izmaksas, iepirkuma izmaksas ir daudz zemākas. Jāņem vērā arī tas, ka valsts sektora pārstāvji plāno un īsteno lietas, ņemot vērā ilgtermiņa perspektīvas.

Esot labiem valsts finanšu apsaimniekotājiem, mēs apzināmies, cik liels ir budžeta slogs, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanu vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību, cik daudz enerģijas mēs izmantojam sabiedrisko ēku apkurei un ventilācijas iekārtu darbībai, cik daudz enerģijas patērē elektroierīces un apgaismojums.

Apzinoties to, mēs, iepirkuma speciālisti cenšamies iepirkt preces, pakalpojumus un būvdarbus, kas rada mazāku slogu budžetam un kas ir energoefektīvi.

Pastāv daudz argumentu, kādēļ valsts pārvaldes iestādēm izvēlēties Zaļo publisko iepirkumu. GreenS projekts palīdzēs uzskaitīt šos argumentus.