Vadības komiteja

FEBRUĀRIS, 2018

Notikusi septītā, noslēdzošā GreenS sanāksme ekspertiem

2018. gada 25. janvārī GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

Šoreiz sanāksmes laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar GreenS projekta rezultātiem kā arī valsts pārvaldes iestāžu aktuālajiem plāniem 2018. gadam saistībā ar zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanu.

Prezentācijas:

A.Zučika: GreenS projekta rezultāti

M.Klismets:Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotās aktivitātēs ZPI jomā

O. Putāns: “Iepirkumu uzraudzības biroja aktuālā situācija un plāni attiecībā uz ZPI

E. Kļaviņa:Valsts reģionālās attīstības aģentūras,  Elektronisko iepirkumu departamenta aktuālā situācija un plāni saistībā ar ZPI

V. Toropovs: projekts “Inovatīvi risinājumi bīstamo vielu emisiju samazināšanai no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā – NonHazCity

IMG_20180125_095902 IMG_20180125_095922

2018. gada 25. janvāris, septītās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

OKTOBRIS, 2017

Notikusi sestā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Labās prakses piemēri ieviešot Zaļo publisko iepirkumu”.

2017. gada 26. oktobrī GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

Sanāksmes tēma bija – Atbalsta rīki iepirkuma speciālistiem īstenojot Zaļo publisko iepirkumu.

Šoreiz sanāksmes tēmas bija saistīta ar rīkiem, materiāliem, dokumentiem, kas sagatavoti dažādu projektu ietvaros iepirkumu speciālistu atbalstam Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanā. Sanāksmes laikā bija iespēja arī iepazīties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras veiksmīgi īstenoto sadarbību ar uzņēmējiem energoefektivitātes un aprites ekonomikas jautājumos.

Prezentācijas:

A.Penčura: “Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei”

Z.Bilzena: “Aprites ekonomikas iepirkumu kritēriji skolu un pirmskolas izglītības iestāžu iepirkumos” 

J.Simanovska: “Kā ar zaļo publisko iepirkumu var samazināt pārtikas atkritumus skolā”

G.Cekule: “Energoefektivitātes pakalpojumu iepirkums un Energoefektivitātes pakalpojumu pakalpojuma līgums Latvijas pašvaldībām”

L.Ābola: “Veiksmīga sadarbības nosacījumi ar uzņēmējiem” 

D.Freimane: “ES programma “Skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu” 

DSC_6859 DSC_6854

DSC_6851 DSC_6848

2017. gada 26. oktobrī, sestās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

JŪNIJS, 2017

Notikusi piektā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Labās prakses piemēri ieviešot Zaļo publisko iepirkumu”

2017. gada 31. maijā GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

Sanāksmes tēma bija īstenotie zaļā publiskā iepirkuma piemēri no valsts un pašvaldības iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar piemēriem saistībā ar īstenotiem iepirkumiem būvniecībā, transportā, pārtikas produktu iegādē un ielu apgaismojumā.

A.Zučika, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve no GreenS projekta, atklāja pasākumu, iepazīstinot ar GreenS projekta aktuālajiem rezultātiem – tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai, kas ir saskaņoti ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā arī Latvijas pašvaldību savienību.

J.Brizga, Rīgas plānošanas reģiona GreenS projekta eksperts, detalizēti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar izstrādātajiem tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

E.Riekstiņa, Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” projekta GreenS koordinatore prezentēja SIA “Rīgas satiksmes” zaļos kritērijus atklātā konkursa nolikumā “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”.  Pārstāve iepazīstināja ar zaļajiem kritērijiem, kādi ir tikuši iekļauti 4 lotēs: Vieglās pasažieru automašīnas; kravas furgonu, kravas – pasažieru un pasažieru pārvadājumu automašīnas; apvidus un kravas furgonu automašīnas ar kopējo masu līdz 3,5 t; pasažieru pārvadājumu automašīnas.

Ē. Vītols, “BIM Solutions” valdes priekšsēdētājs, “LatBIM” Biedrs; D. Šīraks, “LatBim” valdes loceklis; S. Djubina, “LatBim” valdes loceklis prezentēja būvniecības informācijas modelēšanas programmas (BIM), Latvijas pieredzi.

I.Cipruse, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, iepirkumu nodaļas vadītāja prezentēja iepirkumu, kas tika realizēts 2016. gadā 150 pirmskolas izglītības  iestāžu un 11 speciālu izglītības iestāžu  pārtikas produktu piegādei.  Iepirkums tika dalīts 4 lotēs un  balstoties uz gūtu pieredzi iepriekšējos gados, izglītības iestādēm pašlaik tiek piedāvāti standartizēti dokumentu paraugi patstāvīgu iepirkumu veikšanai.

A.Rācenis, Bauskas novada pašvaldība, iepirkumu nodaļas vadītājs iepazīstināja ar iepirkumu logu, durvju iegādei baseinam un sporta hallei ar mērķi uzlabot ēku energoefektivitātēs rādītājus.

Sanāksmes video.

Prezentācijas:

J.Brizga: Zaļā publiskā iepirkuma sagataves – apgaismojums; IT preces; transportlīdzekļi

E.Riesktiņa: SIA “Rīgas satiksme” zaļie kritēriji atklāta konkursa nolikumā „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”

I.Cipruse: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētie pārtikas produktu piegādes iepirkumi izglītības iestādēm

A.Rācenis: Bauskas novada pašvaldības zaļie iepirkumi

DSC_5672 20170531_105741

20170531_101556 20170531_101547

MARTS, 2017

Notikusi ceturtā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Latvijas nevalstisko organizāciju iesaiste zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā”.

2017. gada 22. martā GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un dažādu nevalstisko organizāciju (turpmāk NVO) pārstāvji. Šoreiz sanāksmes tēmas bija saistīta ar NVO lomu, veicinot zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu (turpmāk ZPI) kā arī iepazīstināšana ar GreenS projekta jaunumiem. Dažādu NVO pārstāvji prezentēja vides apziņu veicinošas akcijas, iniciatīvas un pakalpojumus; piemērus zaļajam publiskajam iepirkumam ēdināšanā; elektroenerģijas sertificēšanu, kā arī valsts iestāžu plānus attiecībā uz ZPI ieviešanu 2017.gadā.   

A.Zučika, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve no GreenS projekta, atklāja pasākumu, iepazīstinot ar GreenS projekta aktuālajiem rezultātiem – tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai, kā arī ar tiešsaistes kataloga veidošanas gaitu.

J.Simanovska, Ekodizaina kompetences centra valdes priekšsēdētāja, prezentēja nevalstisko organizācijas lomu zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā. Eksperte uzsvēra, ka NVO sektors ir spējīgs piedāvāt pakalpojumus ZPI ieviešanā, bet pakalpojuma ņēmējs nav gatavs maksāt par to. Tāpat viņa arī uzsvēra, ka pārmaiņas likumdošanā ir tas, kas piespiež pašvaldības meklēt NVO ekspertu konsultācijas un atbalstu.

E.Rudzīte, Ikšķiles brīvā skolas administratīvā vadītāja, iepazīstināja ar Ikšķiles skolas piemēru, īstenojot veģetāro ēdināšanu skolā. Pārstāve sniedza ieskatu skolas darbības principos, kā arī  aktivitātēs, kas saistītas ar veģetārās ēdināšanas skolā nodrošināšanu, izejot no valstī pastāvošās likumdošanas..

I.Neimane, Tukuma pašvaldības projekta: “Foodlinks” koordinatore, balstoties uz projekta īstenošanas laikā gūto pieredzi, vērsa sanāksmes klātesošo uzmanību un pilsonisko iniciatīvu ietekmi iepirkumu procedūru uzlabošanā. Eksperte uzsvēra trīs lietas, lai nodrošinātu  kvalitatīva un inovatīva rezultāta sagatavošanu pašvaldībās:

 – pieredze un zināšanu apmaiņa;

 – pašvaldību gatavība pielietot zināšanas;

 – visu iesaistīto pušu apzināšana un iesaiste.

A.Jansons, Homo Ecos vadītājs, stāstīja par biedrības pakalpojumu sniegt konsultācijas festivāliem un pasākumiem, lai tie atbilstu zaļo festivālu konceptam, kā piemērus minot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un amatniecības pasākumu Brīvdabas muzejā. Eksperts sniedza  papildus ieskatu arī par festivāla Komēta organizatoru pieredzi  – veģetārā ēdināšana; vienreizējo trauku lietošanas aizliegums; alternatīvās enerģijas izmantošana.  A.Jansons arī uzsvēra, ka liela loma paradumu maiņai un labās prakses pārņemšanai ir tas, ka valsts rāda piemēru, savā ikdienā īstenojot  zaļās iniciatīvas.

O.Balcers, EKOenerģijas zīmola koordinators Latvijā, detalizēti prezentēja  elektroenerģijas sertificēšanas un ekosertificēšanas sistēmas, kā arī zīmola EKOenerģija izveidi un lietošanas praksi.  Eksperts raisīja diskusiju ar klātesošajiem, vai NVO būtu jānodarbojas ar komercprojektiem, kā arī minēja  piemēru, kā  iegūtā nauda no ekoenerģijas tiek izmantota dabas sakopšanas iniciatīvās.

M.Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, klātesošos iepazīstināja ar Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanas aktivitātēm 2017. gadā. Klātesošajiem tika sniegts detalizēts ieskats  aktuālajā situācija saistībā ar publiskā iepirkuma likumdošanas izmaiņām, kā arī ieceri līdz 2020. gadam sasniegt 40% iepirkumu atbilstību ZPI kritērijiem.

Sanāksmes video.

Prezentācijas: 

J.Simanovska: “Nevalstisko organizācija loma zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā

E.Rudzīte: ”Veģetārā ēdināšana skolās. Privātskola, kā pārmaiņu iniciators

I.Neimane: “Pilsoniskās iniciatīvas ietekme iepirkumu procesu uzlabošanā

A.Jansons: “Zaļie festivāli – principi un labā prakse. Mūzikas festivāls Komēta – zaļie principi

O.Balcers: “Sertificēšanas un ekosertificēšanas sistēmas elektroenerģijai

M.Klismets: ”Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanas aktivitātes 2017. gadā

20170322_100105  20170322_104338  
20170322_120546  20170322_122712

OKTOBRIS, 2016

Notikusi trešā projekta GreenS sanāksme ar ekspertiem: Latvijas tirgotāju zināšanas par Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošiem produktiem.

2016.gada 19.oktobrī GreenS projektā Rīgas Domē tikās nozares eksperti, lai dalītos  ar zaļā publiskā iepirkuma aktualitātēm. Šoreiz pasākums tika organizēts kā viens no Rīgas enerģētikas dienu 2016 programmas stūrakmeņiem.

Aija Zučika un Jānis Brizga, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji no GreenS projekta, iepazīstināja ar tirgus izpētes rezultātiem, kas tika veikti Latvijā. Tirgus izpēte tika veikta 2016.gada septembrī – oktobrī sekojošās produkta grupās: iekštelpu un ārtelpu apgaismojums, biroja aprīkojums (IT), attēlveides ierīces un biroja ēku būvniecība, projektēšana un apsaimniekošana.

Lāsma Ozola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Augkopības nodaļas projekta  vadītāja, prezentēja “Tiešās pirkšanas pulciņa” kustību, kas Latvijā darbojas jau 6 gadus. Pašlaik Latvijā ir 26 grupas un 16 no tām ir Rīgā. Vidēji vienā pulciņā darbojas 30 dalībnieki. Tiešās pirkšanas pulciņa kustības mērķis ir veicināt vietējās, sezonālās, bioloģiski sertificētās pārtikas iegādi no mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.

Analizējot tiešo, pirkšanas pulciņa darbību ir novērotas sekojošas pircēju paradumu maiņas:

 • 62% lieto vairāk bioloģisko pārtiku;
 • 39% lieto vairāk vietējo pārtiku;
 • 39% iepērkas retāk, reizi nedēļā;  
 • 7%  ir sākuši ēst sezonālus produktus.

Lāsma Ozola, iepazīstināja ar Valdorfa skolas piemēru par dārzeņu iegādes iepirkumu.  Iepirkumā tika iegādāti dārzeņi no bioloģiski sertificētām zemnieku saimniecībām, un galvenie secinājumi no iegūtās pieredzes bija tādi, ka šāda tipa iepirkumus vajag plānot un realizēt laicīgi (ziemas periodā), lai zemnieki spēj plānot nākamā gada ražas; skolas ēdnīcas pavāriem ir jābūt prasmei gatavot sezonālus ēdienus; iepirkumi ir jādala pa grupas – vairumā un mazumā iepērkamie dārzeņi. Konkrētajā gadījumā iepirkuma cena bija līdzvērtīga līdz šim veiktajiem pārtikas iepirkumiem, kuros nebija integrēti zaļā publiskā iepirkuma kritēriji. 

Jānis Rozītis, Pasaules dabas fonda pārstāvis, iepazīstināja Zaļo biroju kustību Latvijā un Somijā. Ir vairāki aspekti, kā biroji var atstāt ietekmi uz vidi: 

 • Politika, principi, vides ietekme;
 • Transports;
 • Iepirkums;
 • Ūdens patēriņš;
 • Enerģija;
 • Bioloģiskā daudzveidība;
 • Biroja darbinieku vides apziņa;
 • Atkritumi.

Jānis Rozītis informēja, ka Somijā ir 443 zaļie biroji, 162 uzņēmumi/ iestādes, un šajos birojos strādā  64 000 darbinieku.  Laika posmā no 2007.  – 2015. gadam zaļie biroji ir ietaupījuši 50 900t CO2 emisiju.

Linda Ferstere, Biotēkas pārstāve, pastāstīja, ka Latvijā ir 11 šīs firmas veikalu, savukārt Lietuvā 5. Uzņēmumam pieder vienīgais eko kosmētikas salons. Iepazīstinot ar veikalā nopērkamajām eko marķētajām precēm, pārstāvē pastāstīja, kādi ir viņu novērojumi par veikalu apmeklētājiem. Tie ir cilvēki, kam eko ir saistīta ar iekšējo pārliecību, tie ir cilvēki vecuma grupā no 25 un vairāk un tie ir cilvēki, kas ir izglītoti par eko lietām.  Linda Ferstere dalījās arī pieredzē par iemesliem, kādēļ cilvēki sāk iegādāties eko preces:

 • Veselības problēmas;
 • Ģimenes pieaugums;
 • Mode;
 • Iekšējā pārliecība.

Biruta Ģine no Latvenergo Energoefektivitātes centra informēja par Energoefektivitātes centra darbu, kā arī iepazīstināja ar energoefektivitātes marķējumiem. Plašāk pastāstot arī par to rašanās vēsturi un atšķirībām starp veco marķējumu un jauno.  Biruta Ģine detalizēti sniedza ieskatu par energoefektivitātes rādītājiem dažādām sadzīves tehnikas precēm, ko ir iespējams nolasīt no energoefektivitātes marķējumiem.

Sanāksmes video.

Prezentācijas: 

1) A.Zučika un J. Brizga: “GreenS projektā veiktās tirgus izpētes rezultāti (iekštelpu, ārtelpu apgaismojums, datortehnika, attēlveides iekārtas un biroja ēku būvniecība, projektēšana un apsaimniekošana)”

2) L.Ozola: “Homo Ecos, Tiešā pirkšana un Valdorfa skolas piemērs veicot publisko iepirkumu ēdināšanā”

3) J.Rozītis: “Zaļie biroji Somijā un Latvijā”

4) L.Ferstere: “Veikala: “Biotēka” pieredze tirgojot ekomarķētas preces”

5) B.Ģine: “Energoefektivitātes marķējumi”

20161019_095803 20161019_113901  

JŪNIJS, 2016

Notikusi otrā projekta GreenS sanāksme ar ekspertiem.

Pērn valsts un pašvaldības rīkotajos iepirkumos visvairāk Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji tikuši piemēroti divās produktu grupās – konkursos par pārtikas un ēdināšanas pakalpojumiem (76% gadījumos) un transporta iegādi (79% gadījumos).

Kopumā Latvijā uzņēmējiem šobrīd tikai veidojas izpratne par videi draudzīgu produktu un pakalpojumu noieta potenciālu un tie ļoti pakāpeniski pārorientējas uz atbilstoša piedāvājuma attīstīšanu. To Rīgas plānošanas reģiona projekta “GreenS” rīkotajā sanāksmē ar uzņēmējiem atzina dažādu jomu eksperti, kas piedalījās diskusijā par Latvijas uzņēmumu kapacitāti nodrošināt Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošus produktus.

Kā norādīja sanāksmes rīkotāja Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, šī sanāksme ir solis, lai iegūtu labās prakses piemērus, kas ļautu uzņēmējos veidot labāku izpratni par Zaļā publiskā iepirkuma sniegtajām iespējām nākotnē publiskajos iepirkumos. Turklāt projekta “GreenS” ietvaros plānots izstrādāt vadlīnijas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām Zaļā iepirkuma kritēriju piemērošanai konkursos, kā arī izveidot vienotu tiešsaistes datubāzi ar videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem.

Maris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, atzina, ka bez valsts politiskā atbalsta būs grūti sasniegt Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju aktīvu iekļaušanu publiskajos iepirkumos. Veiksmīgs piemērs ir Zemkopības ministrijas aktīva rīcība, iekļaujot normatīvajos aktos kā obligātu pārtikas konkursu prasību zaļo ieprikumu kritērijus. Pateicoties tam, jau šobrīd ¾ iepirkumu šajā jomā tiek veikti, balstoties uz šo principu. Tiesa, svarīgi ir sakārtot zemākās cenas jautājumu, jo tas šobrīd attur uzņēmējus paplašināt produkcijas klāstu, savukārt pašvaldības piemērot kritērijus, jo videi draudzīgāki risinājumi nebūt nenozīmē lētākais pretendents.

Jau vairākus gadus Latvijā darbojas Zaļo tehnoloģiju inkubators, kas ir vienīgais Baltijā un izveidots, lai veicinātu inovāciju rašanos zaļo tehnoloģiju jomā. Tā pārstāvis Matīss Neimanis atzsīst, ka kopš inkubatora darbības uzsākšanas, ir palīdzēts īstenot 81 idejas un līdz nākamā gada vasarai plānots palīdzēt uzņemt inkubatorā vēl 72 projektus videi draudzīgo tehnoloģiju jomā. Viņaprāt, ir daudzas labas un drosmīgas idejas, piemēram, kaņepju bloka mājas, Bindio aplikācija riteņu novietošanai, skrejriteņi Rīgas centram, līmviela “Saproglue”, kas izmanto videi draudzīgo sapropeli.

Dzelzbetona konstrukciju ražotājs “Skonto Prefab” diskusijas laikā atzina, ka uzņēmums nopietni pievērsās vides tēmai pēc eksporta attīstīšanas uz Skandināviju, kur, lai piedalītos publiskos iepirkumos, svarīgs nosacījums bija vides deklarācijas, kas apstiprina produkta izcelsmi un izejvielu atbilstību stingrām vides prasībām.

Savukārt AS “Spodrība” pārstāve A.Breidaka atzīst, ka Latvijā “zaļā domāšana” pēdējos gados strauji attīstās. Uzņēmuma Eco produkcijas īpatsvars  ik gadu pieaug vidēji par 75 – 80%. Uzņēmums ir viens no ražotājiem, kas ar saviem eko produktiem un zaļo domāšanu pievērš sabiedrības uzmanību ekoloģiskam dzīvesveidam. Ja 2012.gadā līnijā ietilpa 9 produkti, tad šobrīd jau to ir ap 20 produktu. A.Breidaka atzīst, ka ar eko sertifikāciju uzņēmums ir izvēlējies grūtāko, bet vienlaikus atbildīgāko pret sabiedrību un vidi attīstības ceļu. Lai gan visi ECO līnijas produkti atbilst ekomarkējuma prasībām, tomēr to sertificēšana notiek pakāpeniski, jo sertifikāta iegūšana ir pietiekami dārga.

Sanāksmes video

Prezentācijas:

A.Breidaka. Radīts, lai saudzētu.

D.Helmane. Ilgtspējas indekss. Atbildīga biznesa novērtējums.

E.Luse. Reducing CO2 emissions of concrete slab constructions with the PrimeComposite® slab system.

I.Mina . SKONTO PREFAB ZAĻAIS CEĻŠ

I.Vīksna. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) Latvijā

M.Klismets . Zaļā publiskā iepirkuma īstenošana 2015.gadā

M.Neimanis . Zaļo tehnoloģiju inkubators Kāpēc, kam un kā?

          

MARTS, 2016

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana 30% iepirkumu ir sasniedzams mērķis

Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju iekļaušana 30% publisko iepirkumu ir sasniedzams mērķis līdz 2017.gadam. It īpaši ņemot vērā, ka pērn šis rādītājs jau bija sasniedzis 19%, kas ir labāks rezultāts nekā valsts plānošanas dokumentos paredzēts. Tā secinājuši valsts, pašvaldību, sabiedriskā un privātā sektora eksperti Rīgas plānošanas reģiona (RPR) izveidotās darba grupas uzsāktajā sanāksmju ciklā.

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas Enerģētikas aģentūra projekta “GreenS” ietvaros ir izveidojis Zaļā publiskā iepirkuma darba grupu ar mērķi veicināt Zaļā publiskā iepirkuma sekmīgu ieviešanu Latvijas pašvaldībās. Plānots, ka kopumā “GreenS” diskusiju ciklā notiks 7 darba grupas sanāksmes, kurās piedalīsies valsts, pašvaldību, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvji.

Kā norādīja sanāksmes rīkotāja Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, Latvija šobrīd virzās pareizajā virzienā Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā, bet šobrīd ir nepieciešams balstīties uz vienotas prakses izveidošanu valsts un pašvaldību pārvaldē, kas varētu sekmēt pēc iespējas labākus risinājumus. Viens no lielākajie šķēršļiem, kas kavē to sekmīgāku pielietošanu un pašvaldību zināšanu un izpratnes trūkums, turklāt arī zaļajam konceptam atbilstošs preču un produkciju piedāvājums no uzņēmumu puses tikai veidojas.

Maris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, informēja, ka šobrīd tiek sagatavoti MK noteikumi, kas veicinās pašvaldībās un valsts pārvaldē publiskajos konkursos piemērot Zaļā iepirkuma kritērijus. Šobrīd valsts līmenī ir noteikti augsti mērķi, bet jau līdzšinējā pieredze un rādītāji rāda, ka šis ir sasniedzams mērķis. Ir skaidrs, ka šis rādītājs nekad nebūs 100%, ņemot vērā, ka ne visi iepirkumi pakļaujas zaļajam konceptam. Turklāt nevar noteikt pārāk augstus kritērijus, jo tas nozīmētu slogu uzņēmumiem, kuriem būtu jāpārorientē piedāvājums. Tāpēc Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanai ir jānotiek pakāpeniski.

Zaļā publiskā iepirkuma mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt šādas atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas ļauj ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās.

Pirmās darba grupas tikšanās notika šī gada 3.martā. Tās tēmas ir saistītas ar aktualitātēm Zaļo publisko iepirkumu politikas veidošanā, ar ko iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors M.Klismets, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore A.Irmeja, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve  D.Dzilna un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāve E.Kļaviņa.

Savā pieredzē dalījās AS “Latvijas Valsts meži” valdes loceklis E.Zakovics, Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve Ž.Žukule, Latvijas Arhitektu savienības, Sertificēšanas centra vadītāja E.Rožulapa stāstīja par uzņēmēju gatavību un atbilstību šādu konkursu kritērijiem.

Diskusiju cikls notiek ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta “GreenS” ietvaros, kura mērķis ir veicināt zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Vienlaikus aptauja ir uzsākta arī citu projekta partneru valstīs – Itālijā, Zviedrijā, Kiprā, Spānijā, Vācijā, Slovēnijā un Bulgārijā.

Zaļais publiskais iepirkums ir viens no ES vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvis par svarīgu nacionāla un reģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

Projekta “GreenS” virsmērķis ir veicināt valsts iestāžu kapacitāti, ieviešot zaļo publisko iepirkumu, nodrošinot līdzekļu un enerģijas patēriņu, kā arī CO2 emisiju daudzuma samazinājumu. Tas tika uzsākts šī gada jūnijā un ilgs līdz 2016. gada maijam. Tā kopējais budžets ir 1 489 540,33 eiro. Vadošais partneris ir Itālija, bet partneri – Latvija, Zviedrija, Kipra, Itālija, Spānija, Vācija, Slovēnija un Bulgārija. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldība ar Rīgas Enerģētikas aģentūru.

Sanāksmes video

DSCF7258   DSCF7378