Atbalsts ZPI

 

 

Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienības

Caur izveidotu Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienību, projekts GreenS sniedz atbalstu pašvaldībām un valsts iestādēm, ieviešot Zaļo publisko iepirkumu. Atbalsta struktūrvienības ir izveidotas katrā projekta dalībvalstī enerģijas aģentūrās, kas ir projekta partneri. Struktūrvienību darbības mērķis ir ilgtermiņā sniegt tehnisko atbalstu īstenojot Zaļo publisko iepirkumu, kā arī sekmēt daudzlīmeņu dialogu un starpnozaru sadarbību lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī. Katra no atbalsta struktūrvienībām izstrādā savu darbības stratēģiju, norādot darbības mērķus, rīcības, kas tiek plānotas, lai nākotnē nodrošinātu savu atbalsta funkciju izpildi. Atbalsta struktūrvienības nākotnē plāno kļūt par vietām, kur būs iespējams saņemt atbalstu ieviešot ZPI, tiekoties ar citiem ZPI ieviesējiem.

Zaļā publiskā iepirkuma darba grupas katrā projekta reģionā

Lai veiksmīgi ieviestu ZPI, katrā no reģioniem ir izveidotas ZPI darba grupas, kurās ir iesaistītas organizācijas, iestādes, kas nodarbojas ar ZPI ieviešanu valstī – enerģijas aģentūras, plānošanas reģioni, centrālie un reģionālie iepirkuma uzraudzības biroji, pašvaldības, ZPI konsultāciju biroji, “zaļo” produktu ražotāji un pakalpojuma sniedzēji. Šīm darba grupām tiek organizētas regulāras apaļa galda diskusijas. Informāciju par šiem pasākumiem var atrast Jaunumu sadaļā. Atbalsta struktūrvienība nākotnē sniegs atbalstu ZPI darba grupas aktivitātēs, pozitīvi ietekmējot ZPI realizēšanu katrā no valstīm, novēršot līdz šim trūkstošo komunikāciju un zināšanu trūkumu par ZPI jautājumiem kā arī veicinot starpnozaru sadarbību.

Ar organizacijam, kas piedalās darba grupas sanāksmēs var iepazīties šeit.

Reģionālo piegādātāju tīkli

Viens no izaicinājumiem ieviešot ZPI, ir atrast piegādātājus, kuri spētu izpildīti ZPI kritērijus. GreenS projekta ietvaros tiek veikta tirgus izpēte, organizētas individuālās tikšanās ar piegādātājiem kā arī veidots piegādātāju tiešsaistes katalogs projekta mājas lapā, lai palīdzētu identificēt ZPI kritērijiem atbilstošus tirgus spēlētājus.

Starptautiskie vebmināri

Lai nodrošinātu informācijas un zināšanu izplatīšanu par inovatīviem risinājumiem, labās prakses piemēriem, projekta ietvaros tiks organizēti starptautiskie vebmināri, kuros aicinās piedalīties lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī ar ZPI jautājumu saistošu organizāciju un iestāžu pārstāvji. Informācija par pasākumu datumiem, tiks publicēta Jaunumu sadaļā. Ielūgumi tiks izsūtīti caur e-pastiem, kā arī tos saņems tie interesenti, kas ir pierakstījušies saņemt projekta jaunumus.