Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό κατάλογο του έργου GreenS! Δημιουργήστε το πράσινο προφίλ της εταιρείας σας

H κοινοπραξία GreenS ανέπτυξε έναν πράσινο διαδικτυακό κατάλογο με καλά παραδείγματα προμηθευτών και παραγωγών, οι οποίοι εισάγουν τα πράσινα προϊόντα τους στην τοπική αγορά. Ο κατάλογος δημιουργήθηκε μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες από την κοινοπραξία GreenS. Στόχος μας είναι να σας διευκολύνουμε στη διαδικασία της προκαταρκτικής έρευνας και προετοιμασίας των εγγράφων μιας πράσινης δημόσιας σύμβασης (ΠΔΣ).

Ο κατάλογος είναι ανοικτός σε πράσινες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο GreenS . Κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των δεδομένων και προϊόντων της με σκοπό να είναι διαθέσιμα στις αναθέτουσες αρχές.

Ο κατάλογος GreenS είναι ένα ενεργό εργαλείο, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται, ακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς. Ανανεώνεται τακτικά και χρησιμεύει ως ένα από τα καινοτόμα εργαλεία των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου GreenS. Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε τον διαδικτυακό κατάλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!