Για Αναθέτουσες Αρχές

  Το έντυπα αυτά περιέχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθούνται κατά την προμήθεια οχημάτων, προμήθεια υπολογιστών και οθονών και την προμήθεια αποδοτικών φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού.

   

  Οχήματα

  Κριτήρια Αξιολόγησης Οχημάτων

  Τεχνικές Προδιαγραφές Οχημάτων

   

  Υπολογιστές και Οθόνες

   Κριτήρια Αξιολόγησης για Υπολογιστές και Οθόνες

  Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπολογιστές και Οθόνες

   

  Οδικός Φωτισμός

  Κριτήρια Αξιολόγησης Οδικού Φωτισμού

  Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Φωτισμού