ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2016 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – CYPRUS 2016 GPP AWARDS ANOUNCEMENT

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – μια ετήσια αναγνώριση της φιλοπεριβαλλοντικής δράσης δημόσιων φορέων και οργανισμών

Θα πραγματοποιηθούν φέτος στην Κύπρο, για τρίτη συνεχή χρονιά, τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και τη στήριξη της Επιστημονικής Γραμματείας Θεσμικών Θέσεων της Ιταλίας.

Τα βραβεία απευθύνονται σε δημόσιους φορείς που συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, μέσω των διαγωνισμών τους με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία έχουν:
1. Τοπικές Αυτοδιοικήσεις (Δήμοι, Κοινότητες)
2. Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσια σχολεία σε κάθε επίπεδο, τεχνικές σχολές,
3. Νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία, μονάδες αποκατάστασης κλπ.
4. Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες
5. Άλλα (εμπορικά επιμελητήρια, ημικρατικοί οργανισμοί, κλπ.)

Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες διεξάγεται και φέτος ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων – 3rd CY GPP Awards είναι:
1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές
2. Φωτισμός
3. Οχήματα
4. Κλιματιστικά
5. Κτιριακές Κατασκευές

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής: http://www.moa.gov.cy/…/A…/92AA1A2019FD593DC2257FFD00417313…