ПЪТЯТ НА УСПЕШНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЗеОП

GreenS_GUIDEBOOK_BG_Page_01

Разработеното РЪКОВОДСТВО описва целия процес на създаване на Звената за подкрепа на зелените обществени поръчки във всички 7 Енергийни агенции на страните партньори по проекта, предоставените обучения и пилотни практики, както и поуките, извлечени от всеки партньор от консорциума GreenS.

Целта е да се улесни възпроизвеждането на целия процес от други енергийни агенции и поддържащи структури в цяла Европа.

Ръководството, разработено през Май 2018г. от Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), включва информация предоставена от всеки  партньор по проекта.

Свалете оттук:

Ръководство “Моделът GreenS за зелени обществени поръчки”