Пилотни ЗеОП

По време на изпълнението на проекта GreenS в България:

* НСОРБ привлече като партньор Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който стана член на националния координационен комитет за подпомагане на ЗеОП и участва активно в проектните дейности

* ЧРАУЕ привлече като партньор Асоциация на Българските Черноморски Общини (сдружение на 21 общини, разположени по българското Черноморие)  с цел да подпомогне трите най-големи общини Добрич, Варна и Бургас в процеса на подготовка на ЗеОП

Експерти на НСОРБ и ЧРАУЕ подкрепиха НДЕФ и общините Варна и Бургас при подготовката и изпълнението на техните зелени обществени поръчки за:

viechale_burgas

Bulgaria-iconЗаглавие на поръчката: „Доставка на електрически автомобили за Община Бургас“

Държава/регион: Община Бургас

Спестяване на енергия/намаляване на CО2 емисии:  год. емисии на CO2 – 4 200 кг; год. емисии на отработили газове – 15 390 гр.; год. емисии CO – 17 875 г.; год. емисии на прахови частици – 570 гр.

varna light

Bulgaria-iconЗаглавие на поръчката: „LED улично осветление за Община Варна“

Държава/регион: Община Варна

Спестяване на енергия/намаляване на CО2 емисии:  спестени годишно 400,76 тона емисии CO2 и първично спестената енергия е 18800 Kw/час.

electric car

Bulgaria-iconЗаглавие на поръчката: „Електрически автомобили за 20 български общини и 7 държавни институции“

Държава/регион: Цялата територия на България

Спестяване на енергия/намаляване на CО2 емисии:  год. емисии на CO2 – 117 758 кг; год. емисии от отработени газове – 430 926 гр; год. емисии CO – 500 516 гр; год. емисии на фини прахови частици – 15 967гр.