Международни уебинари

За да се осигури обмяната на знания и добри примери за новаторски решения бяха организирани уебинари (онлайн семинари) за всички членове на консорциума с възможност за участие на местни/регионални/национални заинтересовани страни:

 

>>>>> Първи международен уебинар: 14 септември 2016 г.

 

>>>>> Втори международен уебинар: 2 март 2017г.

 

>>>>> Трети международен уебинар: 11 май 2018г.

 

>>>>> Четвърти международен уебинар: 18 май 2018г.

 

>>>>> Пети международен уебинар: 25 май 2018г.