Защо Зелени поръчки?

Защо някой би искал да се снабдява със зелени стоки и услуги? Има два аргумента за това:

·         защото ни е грижа за околната среда и

·         защото те са по-евтини

Зелените обществени поръчки носят ползи, като например:

·       екологични (постигане на екологичните цели на макрониво, възприемане на въпросите по околна среда),

·     икономически (ЗеОП спестяват пари и материали, ако се вземат предвид разходите за жизнения цикъл на продукта/услугата),

·       политически (ЗеОП са ефективен начин да се покаже ангажираността на публичния сектор към опазване на околната среда, към устойчиво потребление и производство)

·       социални ползи и здравеопазване (подобряване на качеството на живот).

 

Въпреки че на пръв поглед цената може да изглежда малко по-висока, когато приложим метода на оценка на жизнения цикъл (LCC) при вземане на решение в обществената поръчка, разходите ще се окажат значително по-ниски. Освен това, публичните възложители винаги гледат общата картина. Като добри мениджъри на обществените финанси ние сме наясно колко тежи на бюджета изграждането на завод за пречистване на отпадни води или управлението на отпадъците, колко енергия трябва да използваме в обществените сгради за отопление и охлаждане, за осветление, за работата на различни електронни и електрически уреди…

 

Ето защо ние, възложителите на обществени поръчки купуваме продукти и услуги, които са по-малко обременителни и енергийно по-ефективни! Има и много други възложители, които не са длъжни да правят обществени поръчки, но въпреки това споделят и следват тази идея. Има още причини, поради които публична власт да избере зелените поръчки. GreenS е тук, за да допълни този списък.

 

Как проект GreenS подкрепи публичните власти на Европа в процеса на прилагане на ЗеОП? (вижте видеото по-долу)