För upphandlare

  Upphandlingsstöd vi miljöanpassad upphandling inom projektet

  För att ökan andelen miljöanpassade offentliga upphandlingar vill vi ge anpassat stöd till upphandlare. Vi genomför både utbildningar inom miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) och pilotupphandlingar i projektet. Inom projektet har det tagits fram tekniska upphandlings- och utvärderingsmallar för fordon, gatubelysning, skärmar och datorer. Dessa mallar kommer att användas vid pilotupphandlingarna av de andra partnerländerna.

  Men eftersom vi i Sverige redan har upphandlingsstöd och support av upphandlingsmyndigheten har vi beslutat att använda Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. I kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier för att bidra till att minska koldioxidutsläpp och andra miljöpåverkande ämnen. Kraven finns i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Där kan man även välja nivå efter ambition och tillgängliga resurser. Kriterierna följs upp och uppdateras kontinuerligt utefter erfarenheter och utfall. Se länk: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/

  Utbildningar

  Under våren 2017 genomför vi fem utbildningar, inom MOU. Utbildningarna kommer att anpassas efter målgrupp men generellt kommer utbildningen innehålla: 

  • Den nya lagstiftningen, vilka styrande dokument som finns lokalt, regionalt, nationellt och inom EU. 
  • Goda exempel
  • LCC-kalkyl med praktiska exempel, genomgång av hur Upphandlingsmyndighetens verktyg fungerar + diskussion och frågor.
  • Erfarenhetsutbyte – hur fungerar det i deras organisationer, vilka behov av stöd finns, var är problemen, hur kan projektet hjälpa till, hur kan man hjälpa varandra.
  • CO2-beräkningar med praktiska exempel, genomgång av hur Upphandlingsmyndighetens verktyg fungerar + diskussion och frågor
  • Avtalsförvaltning och uppföljning
    

  Pilotupphandlingar

  Är er organisation på väg att genomföra upphandlingar av fordon, belysning eller datorer och skärmar? Funderar ni på vilka miljö- och energikrav ni ska ställa? Vill ni ha tips och råd om det?

  Vi söker potentiella pilotupphandlingar, om ni har en upphandling på gång inom ovanstående kategorier o vill arbeta utifrån Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas och vill delta i projektet kontakta Isabella Katsimenis, isabella@energikontornorr.se