Utbildningsmaterial

 

Strategiskt och systematiskt införande av miljöanpassad offentlig upphandling
En avgörande förutsättning för att fler ska använda miljöanpassad offentlig upphandling är att öka kompetensen hos upphandlare, beställare och förtroendevalda. Sju utbildningstillfällen kommer att genomföras under projekttiden med fokus på LCC-kalkyler, klimatpåverkan, ny lagstiftning och vinsterna i stort med miljöanpassad upphandling. Vi vill också kunna anpassa utbildningarna så att de ska vara till hjälp för upphandlande myndigheter i deras aktuella upphandlingsarbete. Utbildningarna kommer att hållas i Norrbotten. Här nedan hittar ni utbildningsmaterial som delvis tagits fram i projektet, delvis hämtat inspiration från andra EU-finansierade projekt som handlar om miljöanpassad upphandling. Utbildningsmaterialet är fritt att ladda ner och använda, men hänvisa då till GreenS-projektet. Utbildningsmaterialet som tas fram kommer att finnas tillgängligt på en e-lärande plattform, för att möjliggöra att många kan ta del av utbildningen, även efter det att projektet är slutfört.

Energikontoret samverkar med nationella myndigheter och organisationer som arbetar med rådgivning och stöd kring upphandlingsfrågor, bl a Upphandlingsmyndigheten. För mer information eller om du har frågor och synpunkter på vad materialet bör innehålla, kontakta gärna Isabella Katsimenis, isabella@energikontornorr.se

Introduktion miljöanpassad upphandling
Juridiskt ramverk för offentlig upphandling
Strategisk miljöanpassad upphandling
LCC (Upphandlingsmyndigheten)
Hållbar upphandling i praktiken
Hållbara transporter
Nyheter i lagstiftningen