Styrkommitténs möte 7 Rundbordssamtal Datorer och bildskärmar 20180222, Luleå, Sverige

Deltagare: Michael Strömbäck ATEA, Ylva Svedenmark, Thomas Hedin Lenovo, Theresa Hägglund Bodens Kommun, Björn Eriksson Norrbottens kommun, Sandra Ström Nordenbil, Bertil Frankkila Region Norrbotten, Tim Timborn Nordsverige Energimyndigheten, Isabella Katsimenis Nordsverige Energimyndigheten

 

ATEA lanserade mötet för att rapportera om sitt hållbarhetsarbete som förra året handlade om att producera en rapport i deras rådgivande styrelse som de överlämnade till BNP, en global branschorganisation som arbetar för ökad hållbarhet för hela industrin, både kunder, återförsäljare och tillverkare. I det här arbetet har ATEA tillsammans med sina kunder tagit fram en rapport som heter Transparency som de överlämnade till branschorganisationen och som kommer att ligga till grund för utvecklingen av det fortsatta arbetet. ATEA påpekar och begär högre / större krav på upphandling och GPP. Det som framgår av diskussionerna är att kommunerna ofta saknar de interna resurserna för att kunna ställa krav och göra revisioner av de krav de ställer.

 

Upphandlingsmyndigheten berättar då om olika etiketter som kan användas för upphandling för att kunna göra anspråk. Idag ser UHM också på nya kriterier för datorer och bildskärmar och förklarar hur det har förändrats de senaste åren i området. Från att vara mycket fokuserad på slutanvändarens energiförbrukning har fokus nu gått på produkten, på grund av att teknologier har utvecklats för mycket låg energiförbrukning idag. Detta kommer att medföra nya krav på cirkulärt tänkande som kommer att återspeglas i de nya kriterierna genom – Extended Lifetime of Products, Recyclability, Märkning, Demontering, Farliga ämnen, Återvinning och Återvinning. De nya miljökraven förväntas presenteras i mars och de nya kraven för social hållbarhet senare i maj-juni.

 

Användning av någon av märkningarna, såsom Energy Star, rekommenderas av UHM eftersom dessa etiketter kan hantera hela kedjan av bevis, ett bra bevismedel.

 

Kommunen Boden kommenterar och säger att vi kan uppskatta att det finns krav idag och att krav ställs men hur följer vi upp dem? Hur följer vi upp kraven? Hänger samman med uppföljningsbevis? Strategiska och politiska verktyg krävs.

 

Lenovo berättar om miljöcertifieringar och att hållbarhetscertifierade skärmar har funnits länge. Tillverkare certifierar även datorer och plattor idag. De använde först svanen men de passade inte så de använder TCO idag. Deras krav är mer fokuserade på hållbarhet och IT-sektorn. Lenovo påpekar att det är mycket viktigt att komma ihåg att om andra krav ställs på energieffektivitet, förutom internationella standarder som Energy Star är det mycket viktigt att komma ihåg att samma konfiguration av modeller jämförs med samma processorer, samma som prestanda etc. För att inte jämföra äpplen och päron. Det finns också mallar för att se hur många laddningscykler ett batteri kan laddas till, till exempel kan en standard vara cirka 750 gånger. I Lenovo-produkter kan dessa laddcyklar styras genom att ange hur långt batteriet laddas.