Sjätte mötet i Sveriges styrkommitté

Huvudämnet för detta möte var blixtnedslag, både inomhus och utomhus. Där leverantörer och inköpare samlade och diskuterade hur samarbete kan uppstå på flera sätt.

Energikontor Norr arrangerade sjätte rundbordssamtalet för referensgruppen i EU Horizon2020-projektet GreenS. Rundbordet pratade om belysning och hölls på Energikontor Norrs lokaler i Luleå. Mötet hölls mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå tillsammans med leverantörer, konsulter och branschorganisationen.

På eftermiddagen presenterades förslag om hur man skaffar hållbar belysning med presentationer från både leverantör och konsult. Efter presentationerna hade gruppen diskussioner om hur situationen ser ut som kunden idag och vad som behövs i framtiden. Hela rundabordssamtalet registrerades och var tillgängligt för lärande på Energy Office Norrs hemsida och på projektplatsen www.greensproject.eu. Inspelningen kommer att spridas som en pedagogisk resurs.

Klimatpåverkan från offentliga inköp

Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten presenterar ett nytt verktyg som hållbarhetsstrateg, Jens Johansson presenterar på Almedalsveckan 6 juli kl. 8.30. Verktyget gör det möjligt för köpare att se klimatpåverkan från offentliga inköp och direkt se statistik över leverantörskonton. Det är, vad som faktiskt har köpts och vilken klimatpåverkan den har givit. Heini-Marja Suvilehto säger: ”Vi kan säga vilka klimatpåverkan från offentlig upphandling är och var den största miljöpåverkan finns, till exempel kanske industrigaser är en stor miljöpåverkan som man bara släpper ut men som kan ha återvinningskrav.” Sverige presenterar också nya klimatlagar där minskningar av HVO i diesel ingår. SKL Kommuntus arbetar för närvarande med en inköp av bränsle. I framtiden kommer en tur till Norrbotten för inomhusbelysning med LCC.

Lista över deltagare
Isabella Katsimenis, Energikontor Norr AV
Björn Eriksson, Kommunförbundet Norrbotten
Theresa Hägglund, Bondens kommun
Ylva Sardén, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Niklas Granberg, Rexel
Carl-Martin Johborg, Energimyndigheten
Sandra Ström, Nordiska bil
Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten (Skype)
Tim Timborn, Energikontor Norr
Tina Persson, Energikontor Norr