ZeJN učno gradivo

Strateška in sistematična uvedba zelenega javnega naročanja (ZeJN)

Za namen usposabljanja bodočih lokalnih in regionalnih strokovnjakov na področju javnega naročanja se bodo v večih evropskih državah oblikovale podporne skupine znotraj sodelujočih energetskih agencij ter razvilo se bo učno gradivo, ki bo na razpolago na spletnem portalu. Poleg tega bo tudi vsaka regija oblikovala svoj program usposabljanja in koncept za institucionalizacijo treninga ZeJN.

ICLEI – Local Governments for Sustainability, ki ima več kot 20 let izkušenj na področju zelenega javnega naročanja, bo podpiral svoje partnerje pri uspešnem izvajanju ZeJN v njihovi državi.

Izvedba in institucionalizacija treninga ZeJN se bo dosegla preko naslednjih korakov:

  • Učna gradiva za ZeJN: vsi projektni partnerji bodo razvili obsežno učno gradivo v njihovem jeziku, ki bodo na razpolago na spletni strani GreenS,
  • Delavnica ZeJN »Train the Trainer«: ICLEI bo za vse partnerje organiziral dvodnevno Train-the-Trainer delavnico, kjer bodo razložili, kako se uporabljajo trening paketi,
  • Usposabljanja ZeJN: vsak partner bo izvedel 6 delavnic (1 – 2 dni) za. 10-20 naročnikov,
  • G.PP.S trainings: ICLEI bo obiskal vsako partnersko državo in svetoval podpornim skupinam glede strategije ZeJN in procesa institucionalizacije,
  • Webinar-ji: izvedlo se bo 6 webinar-jev na temo ZeJN,
  • ICLEI bo razvil e-učno platformo za nadaljnjo krepitev kapacitete ZeJN.

 

UČNO GRADIVO v slovenskem jeziku:

GreenS WP4_Uredba ZeJN

GreenS WP4_Politika EU za ZeJN

GreenS WP4_Tehnike usposabljanja

GreenS WP4_Izracun prihrankov z ZeJN

GreenS_Izračun prihrankov emisij CO2 za avte_PC in zaslone_Elektrika

GreenS_Izračun prihrankov_Kalkulator za IKT

Nakup ICT naprav_PRIMER 2

Nakup ICT naprav_PRIMER 1

Nakup klimatskih naprav_PRIMER 1

Ponudba predracun za vozila_PRIMER_1

Nakup klimatskih naprav_PRIMER 2

Ponudba predracun za vozila_PRIMER_2

Nakup osebnega vozila_PRIMER 1

Čiščenje_PRIMER 1

Čiščenje_PRIMER_2_Priloga

Nakup osebnega vozila_PRIMER 2

Slovenian Training EVALUATION_GreenS_LEAP