Uspešno izveden ONE DAY EVENT v Ljubljani – 14. marec 2018

26.novembra 2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju so tako bile predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa je bil poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki so prav tako bili predstavljeni in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 je pričela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju so bile izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar je po predstavitvi projekta GreenS vodila Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav. – strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in od leta 2013 samostojna svetovalka ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij. Je avtorica več strokovnih člankov, soavtorica Zakona o javnem naročanju s komentarjem in izkušena predavateljica.

IMG_6138_1400x1050  IMG_6134_1400x1050