Tretje srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje v Ljubljani – 21. december 2017

Da bi lahko odgovorili na vprašanja ali lahko zeleno javno naročanje prispeva k ciljem zastavljenim v nacionalni strategiji turizma in v posameznih lokalnih strategijah razvoja turizma; ter ali lahko Uredba o zelenem javnem naročanju, kakorkoli pomaga zasebnemu sektorju, smo se na Skupnosti občin Slovenije in Lokalni energetski agenciji Pomurje odločili organizirati okroglo mizo, ki je bila 21.12.2017 v kreativnem centru Poligon v Ljubljani. Gostje okrogle mize so bili:

– Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič

– Slovensko turistično organizacijo, Petra Čad

– Direktorat za javno naročanje na MJU

– predstavnico SRIP trajnostni turizem, Snežana Škrbinc

– koordinatorico SRIP krožno gospodarstvo, Dragica Marinič

– Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih

– Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

Po uvodni predstavitvi dosedanjih aktivnosti in rezultatov projekta Greens, kar je predstavil Štefan Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje, je Saša Kek iz SOS povedala, da s 1. januarjem 2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Vlada RS je letos sprejela Strategijo trajnostne rasti turizma, katere pomemben poudarek, če ne bistvo, je trajnostni, zeleni turizem. Občine in z njihove strani ustanovljeni zavodi za področje turizma so po ZJN-3 zavezanke za zeleno naročanje, hkrati pa je to v njihovi pristojnosti. Slovenija je razvila tudi Zeleno shemo slovenskega turizma, v katero se je že vključilo veliko občin.

IMG_4692

Gostom so bila zastavljena naslednja vprašanja:

  • Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja?
  • Ali smo spregledali kaj pomembnega?
  • Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje?
  • Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh?
  • Kako krožen je lahko turizem?
  • Kje so neizkoriščeni potenciali?
  • Kaj lahko h krožnemu turizmu prispevajo občine?

 

Zapiske z dogodka najdete na tem linku.