Srečanje v Kranju o pametnem naročanju – 11. oktober 2017

11. oktobra 2017 so se v Kranju zbrali župani in njihovi sodelavci iz Gorenjske regije, predstavni Delovne skupine za pametno naročanje, Glavni odbor SOS in vabljeni gostje na tematski okrogli mizi Pametno javno naročanje in javno-zasebna partnerstva. Prisotne sta pozdravila Boštjan Trilar, župan MO Kranj in Jasmina Vidmar, Generalna sekretarka SOS. Štefan Žohar, LEA Pomurje je predstavil ugotovitve in dosedanje rezultate projekta GreenS, ki se osredotoča na zeleno javno naročanje. Milena Basta Trtnik, ki že nekaj časa preko SOS nudi storitve svetovanja posameznim občinam je predstavila izzive, s katerimi se pri naročanju občine pogosto srečujejo. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo je podobno, izzive občin predstavil v povezavi z javno-zasebnimi partnerstvi in podeljevanjem koncesij. Ob koncu prvega sklopa je še vrhovni državni revizor Računskega sodišča, Aleksej Šinigoj, predstavil najpogostejše napake pri javnem naročanju in javno zasebnih partnerstvih, ki jih ugotavljajo v revizijah.

Sledila je razprava, ki je dosegljiva na posnetku tukaj.