Organizacijski odbor

Ena od poglavitnih rezultatov projekta je ustanovitev delovne skupine oziroma organizacijskega odbora za spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil. Ta je bila ustanovljena 7. septembra 2016 v Velenju na 12. seji Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so se Predsedstvu poleg ustanovitve delovne skupine za Pametno javno naročanje, predstavili tudi njene naloge, ki pa so naslednje:

 • spremljanje in sooblikovanje zakonodaje s tega področja
 • sodelovanje z MJU pri oblikovanju predlogov za SJN, oz. vključevanju v njihova SJN – s predlogi kriterijev, pomembnih za občine
 • priprava seznamov ponudnikov – za razna področja
 • izmenjava izkušenj, dobrih in slabih praks, oblikovanje predlogov za usposabljanja,
 • oblikovanje predlogov za skupno naročanje
 • priprava smernic za skupno službo na SOS
 • spremljanje aktualnih zadev tudi izven meja na področju javnega naročanja (zeleno, krožno, ipd.)

 

November, 2016 – Uvodno srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Slovenska partnerja projekta GreenS (Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija za Pomurje) sta v petek, 25. novembra 2016 prvi sestanek v sejni sobi Zavoda PIP v Mariboru organizirala ter izvedla pri sestanek delovne skupine za pametno javno naročanje.

V okviru Delovne skupine za pametno javno naročanje smo želimo začeti proces aktivne participacije pri kreiranju izhodišč, podlag in celotnega procesa razvoja, tako podpornega okolja za višjo uporabo zelenega javnega naročanja v praksi, kot tudi sodelovati v primernih trenutkih pri oblikovanju zakonodajnih in uredbenih okvirjih.

Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil, bo Delovna skupina za pametno javno naročanje izvajala določene aktivnosti, med spodaj navedenimi ter morebitne druge, ki jih bomo skupaj identificirali kot potrebne za pametno naročanje:

 • spremljanje in sooblikovanje zakonodaje s tega področja
 • sodelovanje z MJU pri oblikovanju predlogov za skupna javna naročila (SJN), oz. vključevanju v njihova SJN – s predlogi – kriterijev, pomembnih za občine
 • priprava seznamov ponudnikov – za razna področja
 • izmenjava izkušenj, dobrih in slabih praks, oblikovanje predlogov za usposabljanja,
 • oblikovanje predlogov za skupno naročanje
 • priprava smernic za skupno službo na SOS
 • spremljanje aktualnih zadev na področju zelenega gospodarstva, krožnega gospodarstva v luči javnega naročanja

Na dogodku je bil podrobno predstavljen projekt Greens in do takrat realizirani ključni rezultati projekta ter na podlagi predstavitev vključenih članov izveden poglobljeni premislek in začrtani okvirni koraki programa dela.

Podrobnosti najdete na posnetku.

Vabilo na dogodek.

dsc00870

 

Oktober, 2017 – Drugo srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

11. oktobra, 2017 so se v Kranju zbrali župani in njihovi sodelavci iz Gorenjske regije, predstavni Delovne skupine za pametno naročanje, Glavni odbor SOS in vabljeni gostje na tematski okrogli mizi Pametno javno naročanje in javno-zasebna partnerstva. Prisotne sta pozdravila Boštjan Trilar, župan MO Kranj in Jasmina Vidmar, Generalna sekretarka SOS. Štefan Žohar, LEA Pomurje je predstavil ugotovitve in dosedanje rezultate projekta GreenS, ki se osredotoča na zeleno javno naročanje. Milena Basta Trtnik, ki že nekaj časa preko SOS nudi storitve svetovanja posameznim občinam je predstavila izzive, s katerimi se pri naročanju občine pogosto srečujejo. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo je podobno, izzive občin predstavil v povezavi z javno-zasebnimi partnerstvi in podeljevanjem koncesij. Ob koncu prvega sklopa je še vrhovni državni revizor Računskega sodišča, Aleksej Šinigoj, predstavil najpogostejše napake pri javnem naročanju in javno zasebnih partnerstvih, ki jih ugotavljajo v revizijah.

IMG_3689_1400x1050a

Po odmoru se je razprava, ki ni bila več tesno povezana s projektnimi aktivnostmi GreenS, dotaknila še aktualnih tem in novih predpisov, ki zahtevajo udejanjanje s strani občin v obliki zelenega naročanja ali sklepanja javno-zasebnih partnerstev oz. podeljevanju koncesij. Iztočnice in gostje, ki so jih za razpravo pripravili so bile:

 • Možnosti financiranja javnih stavb, Bojan Vogrinčič
 • Pogrebna in pokopališka dejavnost, Boštjan Brezovnik
 • Lekarniška dejavnost, Boštjan Brezovnik
 • Zdravstvena dejavnost, Milena Basta Trtnik

 

Podrobnosti najdete na posnetku.

 

December, 2017 – Tretje srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje

Da bi lahko odgovorili na vprašanja ali lahko zeleno javno naročanje prispeva k ciljem zastavljenim v nacionalni strategiji turizma in v posameznih lokalnih strategijah razvoja turizma; ter ali lahko Uredba o zelenem javnem naročanju, kakorkoli pomaga zasebnemu sektorju, smo se na Skupnosti občin Slovenije in Lokalni energetski agenciji Pomurje odločili organizirati okroglo mizo, ki je bila 21.12.2017 v kreativnem centru Poligon v Ljubljani. Gostje okrogle mize so bili:

– Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič

– Slovensko turistično organizacijo, Petra Čad

– Direktorat za javno naročanje na MJU

– predstavnico SRIP trajnostni turizem, Snežana Škrbinc

– koordinatorico SRIP krožno gospodarstvo, Dragica Marinič

– Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih

– Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

Po uvodni predstavitvi dosedanjih aktivnosti in rezultatov projekta Greens, kar je predstavil Štefan Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje, je Saša Kek iz SOS povedala, da s 1. januarjem 2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Vlada RS je letos sprejela Strategijo trajnostne rasti turizma, katere pomemben poudarek, če ne bistvo, je trajnostni, zeleni turizem. Občine in z njihove strani ustanovljeni zavodi za področje turizma so po ZJN-3 zavezanke za zeleno naročanje, hkrati pa je to v njihovi pristojnosti. Slovenija je razvila tudi Zeleno shemo slovenskega turizma, v katero se je že vključilo veliko občin.

IMG_4692

Gostom so bila zastavljena naslednja vprašanja:

 • Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja?
 • Ali smo spregledali kaj pomembnega?
 • Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje?
 • Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh?
 • Kako krožen je lahko turizem?
 • Kje so neizkoriščeni potenciali?
 • Kaj lahko h krožnemu turizmu prispevajo občine?

 

Podrobnosti najdete na posnetku.