Od 1. januarja 2018 NOVA Uredba o zelenem javnem naročanju

Vlada je 14. septembra 2017 sprejela novo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki bo začela veljati 1.1.2018. Kot smo v okviru projekta GreenS ugotovili in to predstavili pripravljavcem, so v uredbi upoštevana posamezna priporočila.

Uredba ne določa več obveznih okoljskih zahtev, kot jih pozna predhodna ureditev, temveč določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja. Pri tem nova uredba zlasti poudarja vidike krožnega gospodarstva, upoštevanje stroškov v celotni življenjski dobi, vključno z zunanjimi stroški, gospodarske subjekte pa spodbuja k vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem, pridobitvi znaka za okolje tipa I in izboljšanju svojega ali izdelkovega ogljičnega odtisa.

Ker izrecne zahteve in merila za posamezne predmete niso več del nove uredbe, namesto teh nova uredba določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila. Zastavljeni cilji so ambiciozni, ampak dosegljivi, saj manj obremenjujoči izdelki in storitve predstavljajo »nadstandard« glede na običajno ponudbo na trgu.

Več na to temo najdete na tem linku.