GreenS partnerji na severu Švedske

Predstavnika Lokalne energetske agencije za Pomurje in Skupnosti občin Slovenije sta se v Švedskem mestu Lulea 16. in 17. maja 2017 udeležila 5. srečanja partnerjev projekta GreenS – Podporniki zelenemu javnemu naročanju za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe, ki je financiran iz okvirnega programa Evropske Unije Obzorje 2020. Na sestanku so partnerji pregledali stanje na projektu in naloge, ki jih je potrebno še dokončati.

Lokalna energetska agencija za Pomurje kot vodilni partner drugega delovnega sklopa je že uspešno izvedla sklop aktivnosti, katerih skupen cilj je bil v sodelujočih EU državah analizirati obstoječe slabe in dobre prakse na področju zelenih javnih naročil in tako preveriti učinkovitost in neučinkovitost praks. Tako je pod lupo vzeta tudi slovenska Uredba o ZeJN, obstoječa nacionalna podporna struktura, glavne ovire, problemi ter iz teh izkušenj izvirajoče želje in potrebe javnih naročnikov. Izdelki so dostopni na tej povezavi.