Četrto srečanje delovne skupine za pametno javno naročanje – 13. marec 2018

13. marca 2018 je bilo uspešno izvedeno srečanje delovne skupine za pametno oz. zeleno javno naročanje na Geološkem zavodu v Ljubljani. Po uvodni predstavitvi projekta GreenS s strani predstavnikov Lokalne energetske agnecije za Pomurje, se je debata osredotočila na geotermijo kot glavni potencial obnovljivih virov energije v Pomurju. Tako so bili podani odgovori na vprašanja kot so:

 • Kaj je geotermalna energija?
 • Zakaj je zelena energija?
 • Vrste rabe geotermalne energije (plitva, globoka; za proizvodnjo elektrike, toplote, hlad…)
 • Kakšen delež prestavlja geotermalna energija v energetski bilanci Slovenije?
 • Kakšne so prednosti izrabe tega obnovljivega vira?
 • Omejitve pri izrabi geotermalne energije…
 • Katera so področja kjer so učinki rabe GT energije lahko največji?
 • Rešitve, razlogi za zeleno naročanje …
 • Predstavitev rabe in potenciala plitve gte v Sloveniji …
 • Predstavitev rabe in potenciala termalne vode v Sloveniji…
 • Kakšne so razlike med sistemi (lokalni, regionalni vodonosniki)…
 • Kaj so lahko posledice rabe obeh vrst GTE in kako jih kontrolirati in ukrepati?
 • Kakšne vrste dovoljenj potrebujejo za različne rabe?
 • Zakaj je prepoved podeljevanja koncesij za rabo termalne vode in kako naj potem uporabijo obstoječ potencial?
 • Itd.