12. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije – 7. september 2016

Na seji Predsedstva SOS je bil v sklopu 10. točke seje predstavljen tudi projekt GreenS, ki vključuje 14 partnerjev iz 8 držav članic EU, iz Slovenije Skupnost občin Slovenije in LEA Pomurje, ki so se projektu priključili zaradi ugotovitve, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju zelenega / energijsko učinkovitega javnega naročanja. Glavni cilj projekta je preko krepitve znanja javnih organov in drugih javnih naročnikov pripomoči k uspešni uporabi načel zelenega javnega naročanja ter dajanje prednosti le tem. Poleg tega se bo znotraj sodelujočih energetskih agencij vzpostavilo podporne skupine, ki bodo pomagale premostiti ovire pri izvajanju teh načel. Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, je Predsedstvo SOS podprlo ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje v okviru omenjene organizacije.

Več o dogodku najdete na tej povezavi.

k točki 10

ZELENO JAVNO NAROČANJE (GreenS) IN LOKALNA OSKRBA

Štefan Žohar, LEA Pomurje je predstavil projekt GreenS, pri katerem gre za pomoč občinam pri zelenem javnem naročanju. Projekt GreenS vključuje 14 partnerjev iz 8 držav članic EU, iz Slovenije Skupnost občin Slovenije in LEA Pomurje, ki so se projektu priključili zaradi ugotovitve, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju zelenega / energijsko učinkovitega javnega naročanja. Poleg tega se bo znotraj sodelujočih energetskih agencij vzpostavilo podporne skupine, ki bodo pomagale premostiti ovire pri izvajanju teh načel. Projekt se je pričel junija 2015 in se bo zaključil maja 2018. Cilj projekta GreenS je podpirati javne organe ter pomagati doseči te cilje. Zato bo poudarek projekta na zelenem javnem naročanju (ZeJN). Pripravili bodo tudi brezplačna usposabljanja, SOS pa bo posredovala vabila.

Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, je predsedstvo SOS podprlo ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje v okviru omenjene organizacije.

Srečko Ocvirk je predstavil primer dobre prakse lokalne oskrbe (lokalna hrana javnim zavodom), ki jo izvajajo v občini Sevnica, ter pozitivne učinke zelenega javnega naročanja. Povedal je, da ker gre za širši proces lokalne oskrbe, je bilo kmete, ki so sodelovali v projektu,

potrebno uvesti. Prav tako pa se že kažejo sekundarni učinki. Izpostavil je, da je 20 procentov prenizka zapoved za zeleno javno naročanje. Občina ga je zapovedala, medtem ko država tega ni zapovedala javnim zavodom. Njihov cilj pa je, da se procent dvigne.

Mateja Cvetkovič, občina Sevnica, je povedala, da so organizirali sestanke in določili ocenjeno vrednost za 20 procentov, za 80 procentov pa se izvede javno naročilo. Glede njihovega primera lokalne oskrbe je pozvala župane in županje, da se lahko obrnejo nanjo za več informacij.

SKLEP 18: Predsedstvo SOS se je seznanilo s stanjem na projektu Greens. Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, predlaga ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje, katere naloge so:

– spremljanje in sooblikovanje zakonodaje s tega področja

– sodelovanje z MJU pri oblikovanju predlogov za SJN, oz. vključevanju v njihova SJN – s predlogi – kriterijev, pomembnih za občine

– priprava seznamov ponudnikov – za razna področja

– izmenjava izkušenj, dobrih in slabih praks, oblikovanje predlogov za usposabljanja,

– oblikovanje predlogov za skupno naročanje

– priprava smernic za skupno službo na SOS

– spremljanje aktualnih zadev tudi izven meja na področju javnega naročanja (zeleno, krožno, ipd.)

p1030087 p1030092