ZPI apmācību materiāli

Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanas stimulēšana

Projekta ietvaros tiek plānotas dažādas aktivitātes, lai sekmētu to, ka publiskais iepirkums kļūtu par zaļo publisko iepirkumu (turpmāk ZPI).

Lai īstenotu ZPI reģionālā un lokālā līmenī, projektā darbojošajās Enerģētikas aģentūrās tiks izveidotas Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta struktūrvienības, kurās strādās apmācīti eksperti. Šie eksperti sniegs konsultācijas pašvaldībām ZPI jautājumos, kā arī īstenots Zaļā publiskā iepirkuma apmācības.

Projekta partneris – Starptautiskā padome vietējām vides iniciatīvām, Eiropas Sekretariāta birojs (ICLEI) jau vairāk kā 20 gadus strādā ar ilgtspējīga publiskā iepirkuma jautājumu. GreenS projektā organizācija sniegs atbalstu projekta partneriem īstenot zaļo publisko iepirkumu.

Aktivitātes, kuras realizējot, projekts GreenS veicinās ZPI ieviešanu:

  • ZPI apmācību materiāli. Tiks sagatavoti visaptverošus apmācības materiālus par ZPI nacionālajās valodās, kas būs pieejami projekta mājas lapā.
  • ZPI apmācību semināri projekta partneriem: ICLEI sniegs divu dienu apmācības Zaļā publiskā iepirkuma struktūrvienību ekspertiem par ZPI apmācību tehnikām un pieejām.
  • ZPI struktūrvienību apmācības. ICLEI apmeklēs katru no projekta partneriem un sniegs 1 dienas garas apmācības struktūrvienības ekspertiem par ZPI.
  • Vebmināri: 6 starptautiskie vebmināri par ZPI jautājumiem.
  • ICLEI izveidos elektronisko platformu apmācībām par ZPI.
  • ZPI apmācības: Zaļā publiskā iepirkuma struktūrvienība īstenos sešas 1 līdz 2 dienas garas apmācības 10 līdz 20 iepirkuma speciālistiem katrā no projekta valstīm.
  • Sinerģija starp projektiem un iniciatīvām ar līdzīgām tēmām GreenS projektam.

 

Apmācību materiāli:

ZPI_normatīvais_regulējums

Aprites_cikla_izmaksas

Ieteikumi_zaļā_publiskā_iepirkuma_organizēšanā

Zaļie_iepirkumi_elektronisko_iepirkumu_sistemā

GreenS_projekta_veiktā_tirgus_izpēte

ZPI_pašvaldību_ilgtspējīgai_un_viedai_attīstībai

ZPI apgaismojums_-_praktiskais_apskats

Saimnieciski_izdevigākā_iepirkuma_kritēriji_būvniecības_projektos

ZPI_-_tīrīšanas_līdzekļi_un_pakalpojumi

ZPI_prasību_piemērošana_pārtikas_produktu_un_ēdināšanas_pakalpojumu_iepirkumos