Informatīvais pasākums par Zaļo publisko iepirkumu

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”  starptautiskā projekta „GreenS” ietvaros 2017. gada 19. oktobrī izstādes  “Vide un Enerģija” laikā organizēja informatīvo pasākumu par Zaļo publisko iepirkumu. Izstādes apmeklētājiem  visas dienas laikā bija iespēja saņemt praktiskas konsultācijas Zaļā publiskā iepirkuma jautājumos kā arī atsevišķā prezentāciju sesijā uzzināt par projekta laikā sagatavotajiem materiāliem iepirkumu veicējiem, izmaiņām likumdošanā kā arī piemēriem no būvniecības un transporta iepirkumiem.

IMG_3851  IMG_3845