γίνετε GreenS συνεργάτης

Παρακαλώ, συμπληρώστε όλα τα πεδία για να ολοκληρώσετε το προφίλ σας. Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά
2. Στοιχεία Εταιρείας:

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη γλώσσα σας:

2MB, jpg, jpeg, png

Please fill on English:

3. Πεδίο δραστηριότητας (σημειώστε το κατάλληλο και επιλέξτε προδιαγραφές του προϊόντος):
    4. Περιγραφή των προϊόντων (προσθέστε περισσότερες γραμμές εάν είναι αναγκαίο, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο):
    5. Αποποίηση ευθυνών:

    Εγώ, (εκπρόσωπος της εταιρείας) αναλαμβάνω κάθε ευθύνη για την αξιοπιστία των πληροφοριών της εταιρείας που παρέχονται στο διαδικτυακό κατάλογο του έργου GreenS. Επιβεβαιώνω ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας που αναφέρονται στον κατάλογο του έργου GreenS συμμορφώνονται με τα κριτήρια των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (GPP). Το έργο GreenS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι εταιρείες.