Εκπαιδευτικό υλικό για ΠΔΣ

Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση των κυπριακών Αναθετουσών Αρχών για τη διεξαγωγή Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών και τον Σάββα Βλάχο στο email savvas.vlachos@cea.or.cy

 

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος στην Κύπρο

Εισαγωγή στο έργο GreenS

Εκπαιδευτική παρουσίαση για ΠΔΔ για εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό

Εκπαιδευτική παρουσίαση για ΠΔΔ για συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού

Εκπαιδευτική παρουσίαση για ΠΔΔ για εξοπλισμό γραφείου

Εκπαιδευτική παρουσίαση για ΠΔΔ στα οχήματα