Пилотна ЗеОП: „Електрически автомобили за 20 български общини и 7 държавни институции“

logo_НДЕФПо време на изпълнението на проекта Greens в България НСОРБ привлече като партньор Националния доверителен еко-фонд (НДЕФ). Фондът стана член на националния Координационен съвет за зелени обществени поръчки и участва активно в неговите заседания и в останалите дейности по проекта.

НДЕФ е създаден през 1995г. по силата на Закона за опазване на околната среда и управлява активи по суапови сделки дълг срещу околна среда, протокола от Киото и други източници на финансиране с цел изпълнение на националните политики по опазване на околната среда.

Сътрудничеството между НДЕФ и НСОРБ по насърчаване на зелените обществени поръчки бе създадено и реализирано във връзка с прилагането на програмата „Околна среда – елетромобили“ през 2017г. в България. В рамките на това сътрудничество НСОРБ в качеството си на партньор по Greens осигури методическа подкрепа и насоки за прилагане на критериите за зелени обществени поръчки, както и технически спецификации, които да се ползват от бенефициенните по горепосочената национална програма за насърчаване на употребата на електромобили в страната.

През 2017г. по тази схема НДЕФ осигури финансова подкрепа за общо 27 проекта, по които бяха доставени 39 електромобила. Процедури за доставка базирани на зелените критерии бяха осъществени от 20 български общини и 7 държавни институции. Общата стойност на закупените автомобили бе 1 100 000 евро, в т.ч. безвъзмездно финансово финансиране от 365 000 евро.

Екологичният ефект от тези проекти включва спестени: емисии от CO2 на година – 117 758 кг; емисии от вредни газове – 430 926 гр.; емисии CO, на година, гр. – 500 516; Емисии от финни прахови частици, на година, в гр. – 15 967