Четвърта среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки в България

logo_bulgariannsorb-logo-ggres-2

Прилагането на зелените критерии по национални програми и общински проекти – във фокуса на дискусията на централната и местните власти

Четвърта среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки в България

Четвъртата поредна кръгла маса на националния Координационен съвет за подкрепа на зелените поръчки се състоя на 16 юни 2017 г. в град Първомай, в рамките на заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по икономическа политика, енергетика и туризъм (15 и 16 юни 2017 г.). В нея взеха участие кметове, зам.-кметове и експерти от общини, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Малина Крумова, изпълнителният директор на държавната Агенция за устойчиво енергийно развитие г-н Ивайло Алексиев, както и представители на медии. В дискусията участваха 60 представители на над 40 общини.

В началото на дискусията Изпълнителният директор на държавната агенция за устойчиво енергийно развитие представи пред участниците ангажиментите на общините по изпълнение на националната Стратегия за енергийна ефективност, както и последните изменения в Закона за енергийната ефективност. Той подчерта и значението на проекта GreenS за изпълнението на тези цели, и изрази подкрепа за изпълнението му от страна на Агенцията. Именно поради това Агенцията се включи като страна в Националния координационен съвет за подкрепа на зелените поръчки и подписа Меморандума за подкрепа.

Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ, представи накратко пред общините целите на проекта GreenS и основните изпълнени до момента дейности по него в подкрепа на зелените поръчки. Особено внимание беше насочено към разясняване на зелените критерии в основни за общинските дейности продуктови групи, както и начина на използването им в различни фази на подготовката на поръчките. Акцент беше поставен също и върху пилотното прилагане на модела на зелените поръчки в схемата за електромобили на Националния доверителен Екофонд, като нагледен пример за групово прилагане на зелени поръчки.

Особено внимание сред участниците предизвика представянето от зам.-министър Малина Крумова на резултатите от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и перспективите за продължаването й. Зам.-министър Крумова акцентира върху заложените в Методическите указания на Програмата изисквания към спецификацията на материалите, в съответствия със зелените критерии на ЕК.

Представители на общините демонстрираха свои зелени проекти. Община Поморие представи прилагането на зелени критерии в енергийното саниране на публични и частни жилищни сгради. Община Димитровград представи свои проекти, свързани със прилагането на най-високи съвременни технологии в санирането на сгради-паметници на културата, както и изграждането на пътни настилки с вградени фотоволтаици.

Представените теми предизвикаха оживен дебат между представителите на общините и централната власт. Бяха поставени много въпроси, предоставени ясни и насочващи отговори, като планираното време на форума беше значително надхвърлено. Накрая участниците се обединиха единодушно от носно полезността на проведените дискусии. Представители на общини изразиха желание за пилотно прилагане на зелени поръчки в техните администрации.

Интернет адрес на видео записа от събитието:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5LDuPt-n1Us

4th ST meet4th St meet 2

Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake