ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВАРНА, 19.04.2018г.

На 19.04.2018г. в Интерхотел “Черно море“ – град Варна се проведе международна конференция за споделяне на опит и добри практики на възложители и изпълнители при прилагане на зелени обществени поръчки. Събитието бе организирано от Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), с подкрепата на Асоциация на Българските Черноморски Общини като финалната конференция по европейския проект “GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации.

За лектор на събитието във Варна бе поканена г-жа Ева Радева, Директор на Национален Институт за Обществени поръчки. В предиобедната сесия, присъстващите експерти от различните отдели и дирекции на общините Варна, Несебър, Долни чифлик, Девня, Аксаково, Бяла, Добрич, Белослав, Дългопол и Шабла, имащи отношение към възлаганията по ЗОП, включително и за възлагане на зелени обществени поръчки бяха запознати със същността и ползите на зелените поръчки и добрите практики на Българските общини.

20180419_091514_HDR 20180419_102134

Във вторият панел на конференцията, международните гости и партньори представиха примери за изпълнени пилотни зелени поръчки от 21 публични администрации от Италия, Германия, Кипър, Швеция, Литва и Испания с активната подкрепа на експертите от проект GreenS.

 20180419_145841 IMG_5102

Г-н Благой Станчев от НСОРБ представи разработените образци на документация по зелени поръчки за пилотни продуктови групи: Превозни средства, Улично осветление, Компютри и монитори, Енергийни одити, Фотоволтаични и слънчеви системи. Изборът на продуктовите групи е на основата на проучване на съществуващите практики и срещаните трудности в процеса на провеждане и изпълнение на зелени поръчки в държавите-партньори, което бе проведено в началото на проекта. По-късно бе проведена и онлайн анкета, попълнена от публичните власти. Всяка продуктова група е представена от два документа – Технически спецификации и Критерии за оценка. Документите съдържат технически термини, технически описания и условия за да бъде изпълнена зелена покупка, като всяка стъпка е съпроведена от обяснителна бележка и са налични на сайта на проекта http://greensproject.eu/bg/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/

По време на международната конференция бе официално промотирано разработеното видео, представящо по атрактивен и достъпен начин ползите от зелените поръчки и постигнатите резултатите по проект GreenS. Видеото е достъпно на интернет сайта на проекта, както и в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2zeOWc6Ex2s и може да се ползва от местните власти за подходящи събития и обучения.