Първи национален форум на координационния съвет по зелени обществени поръчки в България

На 21 юни 2016 г. в София, в конферентен център“Венус“ се проведе Национален форум „Партньори за подкрепа на зелени и устойчиви обществени поръчки“, организиран от Националното сдружение на общините в Република България, със съдействието на Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията. Форумът привлече повече от 50 участници от Министерството на околната среда и водите, АОП, АУЕР, Националния доверителен Екофонд, представители на общини, неправителствени организации, енергийни агенции и др. Зеления бизнес бе представен във форума от продуктовите групи транспорт, улично и вътрешно осветление.

Модератор на форума бе кметът на община Габрово, г-жа Таня Христова, Председател на общинската енергийна мрежа Еко-енергия.

Срещата бе открита от г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, която подчерта необходимостта да се представят и обсъждат проблемите на всички страни, включени в процеса на ЗеОП. Зам. Министър Красимир Живков очерта националните политики за опазване на околната среда и изпълнението на европейските регулации. Той насочи вниманието на присъстващите към ролята на зелените обществени поръчки (Националният план за действие за насърчаване на зелени обществени поръчки) при изпълнение на тези политики.

Едно от най-важните постижения на форума бе включването на всички заинтересовани лица – централни власти, местни власти, бизнес. Форумът, също така, съумя да изгради уникална синергия между трите проекта, които в момента текат в България, посветени на зелените поръчки – GreenS, SPP Regions (финансиран от програмата за научни изследвани и иновации Хоризонт 2020) и Методологичска подкрепа за развитие на зелените обществени поръчки в България“ (финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество). Проектите се изпълняват съответно от НСОРБ/ЧРАУЕ, Община Габрово/ЕнЕфект и АОП.

Целта на форума бе да очертае и обсъди проблемите и трудностите на общините, които срещат при изпълнение на ЗеОП. Общините с най-голям опит в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда споделиха с аудиторията свои практики и трудности. Представителите на бизнеса показаха иновативни решения за енергийна ефективност и еко-продукти в областта на транспорта (електромобили), улично и вътрешно осветление. Държавните институции представиха своята подкрепа и инструментариум, които възложителите могат да ползват при изпълнение на ЗеОП.

В края на форума бе подписан Меморандум за сътрудничество между участниците.

Програмата на форума можете да изтеглите  оттук

Пълен видео запис на срещата ще намерите в канала на GreenS в YouTube – Част I and Част II

От следните линкове можете да разгледате и свалите презентациите на панелистите:

NDEF_eco mechanism

NAMRB_GPPs_in_Bulgarian_Local_Authorities

MOEW_GPP

Gabrovo_SPPRegions

Eldrive_Electromobility

BSRAEM_GPP_LA

AUER_National EE goals

APP_Methodological support

Advance_Energy_Smart_Home

Advance_Energy_Indoor lighting

Можете също да посетите Галерията със снимки от събитието.

Вашият коментар