Кръгла маса за избор на членове на Координационния съвет за зелени обществени поръчки в гр. София, 21.07.2016г.

logo_bulgariannsorb-logo-ggres-2

На 21 юни 2016 г., се проведе Националният форум „Партньори за екологични обществени поръчки“ организиран от  Националното Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) със съдействието на Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ). Форумът, който се проведе в гр. София,  Конферентен център „Венера“ ​​привлече над 50 участници от Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за устойчиво енергийно развитие, Националния доверителен екофонд, представители на общини, неправителствени организации, енергийни агенции. Участие взеха и представители на зеления бизнес в страната, представляващи продуктови групи като транспорт, улично осветление и осветление на закрито.

Форумът беше модериран от кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова и председател на Общинска енергийна мрежа „Еко енергия“.

Срещата бе открита от г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ, която подчерта необходимостта от представяне и обсъждане на въпроси от всички страни, свързани с процеса на ЗеОП. Заместник-министър Красимир Живков очерта националните политики за опазване на околната среда и прилагането на европейския регламент. Той особено подчерта ролята на „Зелените обществени поръчки“ при прилагането на тези политики.

Едно от основните постижения на този форум бе участието на всички заинтересовани страни – централните органи, местните власти и бизнеса. Форумът също така направи уникална синергия между три текущи проекта в България, посветени на екологичните и устойчиви обществени поръчки – GreenS, SPP Regions (финансирани от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“) и „Методологична подкрепа за развитието на екологичните доставки в България“ – Програма за сътрудничество в Швейцария, изпълнявана от НСОРБ, Община Габрово, ЕнЕфект и Агенцията за обществени поръчки.

Целта на форума беше да очертае и обсъди проблемите и трудностите на общините, които прилагат практиките на ЗеОП. Презентирани бяха водещи практики в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда от видни експерти в областта. Представителите на бизнеса споделиха иновативни решения за енергийно ефективни и екологични продукти в областта на транспорта (електрическите превозни средства), уличното и вътрешното осветление. Държавните институции представиха своите способности и инструменти за подпомагане на обществените поръчки.

В края на форума бе подписан меморандум за сътрудничество между участниците.

Интернет адрес на видео записа от събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=uVASLfbFxek

https://www.youtube.com/watch?v=btjqN_sEb7A

 

Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake