Зелените обществени поръчки и ролята им за намаляване измененията в климата бяха обсъдени от представители на местните и регионални власти в България – Пета среща на Координационния съвет

logo_bulgariannsorb-logo-ggres-2

Зелените обществени поръчки и ролята им за намаляване измененията в климата бяха обсъдени от представители на местните и регионални власти в България

Пета среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки

Петата среща на Координационния съвет за подкрепа на зелените обществени поръчки се състоя в гр. Варна, на 22 юни 2017г. Срещата бе проведена в рамките на Черноморските дни на интелигентната енергия (21-22.06.2017). Близо 40 души участвата в срещата. Наред с постоянни участници в Координационния съвет, в срещата взеха участие представители на областната управа, кметове и общински експерти от Варненските общини, регионални и национални енергийни агенции, както и представители на бизнеса. Освен това, постигната бе синергия в усилията по проектите GreenS и Start2Act, и двата финансирани от програма Хоризонт 2020 и изпълнявани в редица държави-членки на ЕС.

4SCmeeting_BGПо време на срещата г-н Благой Станчев представи целите и дейностите на проекта GreenS, изпълняван в България от НСОРБ и Черноморската регионална агенция за управление на енергията, който предлага новаторски подходи за преодоляване на последиците от измененията в климата. Той постави ударението върху досега постигнатите резултати – проведените проучвания по напредъка по въвеждане на зелените обществени поръчки, установените партньорства в рамките на координационния съвет, пазарните проучвания за доставчиците на зелени решения, и стартираните пилотни проекти.

Г-жа Милена Налбанчева представи възможностите за подкрепа на зелените обществени поръчки чрез предварителни пазарни анализи. Това е сравнително нов подход в нормативната рамка по възлагане на обществени поръчки, осигурен от последните изменения в закона. Той все още не се практикува и не се познава в достатъчна степен от възложителите. Г-жа Налбанчева наблегна на предоставената перспектива възложителите да насърчат използването на иновативни, екологични и енергоефективни продукти, предлагани вече на пазара.

Следващите две презентации на проекта Start2Act бяха посветени на синергията между двата проекта. Г-н Здравко Георгиев, изпълнителен директор на енергийната агенция на София – Софена обърна специално внимание на енергоспестяващите мерки в офиса при закупуването на зелени офис консумативи, оборудване, системи за отопление и вентилация, за осветление и пр. Г-жа Надя Николова представи друг аспект на проекта – привличане на стартиращи компании и малки и средни предприятия в дейностите чрец обучение и консултации.

4SCmeeting01_BGГ-н Тодор Тонев от Черноморската регионална агенция за управление на енергията направи презентация върху финансовите предизвикателства и възможности при използването на зелени продукти при обновяването на сградния фонд.

Презентациите бяха последвани от активна дискусия с активното участие на представителите на местната власт, областната управа и предприемачите.

Интернет адрес на видео записа от събитието:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fk9rPrj4ie4

 

Grant Agreement: 649860 – GreenS        Programme – Call: H2020-EE-2014-3-MarketUptake